Legevakt

22/03/2023

Kvalitetsindikatorer på legevakt

Legevakt Kvalitetsindikatorer på legevakt Følgende kvalitetsindikatorer på legevakt er publisert på Helsedirektoratets nettsider: samtrening sykepleiere og ambu…

Tone Morken, Merete Allertsen, Janne Kristin Kjøllesdal

18/05/2021

Luster-modellen – en måte å sikre stabilitet i de minste kommunene?

Legevakt Luster-modellen - en måte å sikre stabilitet i de minste kommunene? Luster kommune har egen legevakt. Kommunen er større enn Vestfold i areal, men har …

Knut Cotta Schønberg, Peter Prydz, Peter Prydz