Legemidler

Utgave 4 2023

– Hva betyr prøvesvaret?

Legemidler Serumkonsentrasjon av legemidler: - Hva betyr prøvesvaret? Allmennpraktikere rekvirerer ofte serumkonsentrasjonsmåling av legemidler. Dette er nyttig…

Vilde Lehne Michalsen

Utgave 5 2022

Smågruppebasert forbedring i praksis

Legemidler Legemiddelgjennomgang: Smågruppebasert forbedring i praksis Systematisk kvalitetsarbeid er ansett som nyttig og viktig for å bidra til positive endri…

Diman Barzigar, Knut Eirik Ringheim Eliassen, Nicolas Øyane

Utgave 1 2020

Pasientenes legemiddelliste – en statusrapport

Legemidler Pasientenes legemiddelliste - en statusrapport Illustrasjonsfoto: Colourbox/manipulert Espen Hetty Carlsen Programleder i Direktoratet for e-helse, L…

Espen Hetty Carlsen