Konferanse

Utgave 2 2020

Fra Alma Ata til Astana: Palliasjon tilgjengelig for alle, i alle land, for alle sykdommer

Konferanse Fra Alma Ata til Astana: Palliasjon tilgjengelig for alle, i alle land, for alle sykdommer Verdens helseorganisasjon har fremhevet palliasjon som et …

Aart Huurnink

Utgave 6 2017

Over- og underforbruk av helsetjenester

Konferanse Over- og underforbruk av helsetjenester Illustrasjon: Colourbox / Modifisert av 07 Media Gisle Roksund Fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmed…

Gisle Roksund