Konferanse

08/02/2023

Den feilbarlige legen – oppsummert på seks minutter

Konferanse Den feilbarlige legen - oppsummert på seks minutter Den 24.-25. november 2022 hadde jeg ordet på en gigantisk Pasientsikkerhetskonferanse i The Qub…

Njål Flem Mæland

18/05/2020

Fra Alma Ata til Astana: Palliasjon tilgjengelig for alle, i alle land, for alle sykdommer

Konferanse Fra Alma Ata til Astana: Palliasjon tilgjengelig for alle, i alle land, for alle sykdommer Verdens helseorganisasjon har fremhevet palliasjon som et …

Aart Huurnink

16/10/2017

Over- og underforbruk av helsetjenester

Konferanse Over- og underforbruk av helsetjenester Illustrasjon: Colourbox / Modifisert av 07 Media Gisle Roksund Fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmed…

Gisle Roksund