Tilsynssaker

Utgave 6 2023

Vil fremtiden bli bedre?

Tilsynssaker Klagesaker mot fastleger og endret Helsepersonellov: Vil fremtiden bli bedre? I en tankevekkende leder i Utposten 4-2021, «Gi meg de rene og ranke»…

Yngve Rønsen

Utgave 4 2022

Fastlegenes fellesmøte om Trondheim

Tilsynssaker Utposten rapporterer: Fastlegenes fellesmøte om Trondheim «Legevaktlegen som tok feil på Støren kunne vært meg.» Slik åpner Njål Flem Mæland, fastl…

Inga Marthe Grønseth

Utgave 3 2021

Forseinka diagnostikk av kreftsjukdom i allmennpraksis

Tilsynssaker Forseinka diagnostikk av kreftsjukdom i allmennpraksis Dei fleste symptom og plager som pasientar kontaktar legen med, er ikkje teikn på alvorleg s…

Lisbeth Homlong

Utgave 3 2021

Prostatakreft – gjennomgang av retningslinjer i lys av en klagesak

Tilsynssaker Prostatakreft - gjennomgang av retningslinjer i lys av en klagesak Jeg er en eldre doktor som gjennom noen tiår har fåttinnprentet tilbakeholdenhet…

Jostein Tørstad, Bjarne Austad

Utgave 2 2021

Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt .

Tilsynssaker Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt. Lisbeth Homlong Seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, spesialist i allmennmedisin lisbeth…

Lisbeth Homlong