Tilsynssaker

Utgave 2 2021

Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt .

Lisbeth Homlong Seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, spesialist i allmennmedisin lisbeth.homlong@hotmail.com Illustrasjon: Colourbox Bakgrunn I 2017 var det 14…

Lisbeth Homlong

Utgave 2 2021

Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt .

Lisbeth Homlong Seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, spesialist i allmennmedisin lisbeth.homlong@hotmail.com Illustrasjon: Colourbox Bakgrunn I 2017 var det 14…

Lisbeth Homlong