MUS-pasienter

Utgave 3 2021

Når unges liv sporer av

MUS-pasienter Når unges liv sporer av - slik ble de møtt av fastlegene Intervjuer av ulike fagpersoner og erfarne fastleger avdekket fellestrekk ved måten de ko…

Lisbeth Nilsen

Utgave 3 2021

Hjelpeløshet kan hindre oss i å komme videre

MUS-pasienter Hjelpeløshet kan hindre oss i å komme videre - Som leger skal vi gjerne fremstå som den som har et svar, en løsning. Da er det lett å føle seg hje…

Lisbeth Nilsen