Relis

Utgave 7 2019

Legemidler mot overvekt – viktigere å fokusere på livsstilsendringer?

Illustrasjonsfoto: Colourbox Mari Norvik Master i farmasi. RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital Hanne Fiskvik Fleiner Master i…

Mari Norvik, Hanne Fiskvik Fleiner

Utgave 7 2017

Kan vi stole på bivirkningsdata fra kliniske studier?

Tone Westergren Seksjonsleder, RELIS Sør-Øst De fleste bivirkningsdata det vises til i preparatomtaler og pakningsvedlegg har fremkommet i kliniske studier. Ran…

Tone Westergren