Relis

Utgave 7 2019

Legemidler mot overvekt – viktigere å fokusere på livsstilsendringer?

Relis Legemidler mot overvekt - viktigere å fokusere på livsstilsendringer? Illustrasjonsfoto: Colourbox Mari Norvik Master i farmasi. RELIS Midt-Norge, Avdelin…

Mari Norvik, Hanne Fiskvik Fleiner

Utgave 7 2017

Kan vi stole på bivirkningsdata fra kliniske studier?

Relis Kan vi stole på bivirkningsdata fra kliniske studier? Tone Westergren Seksjonsleder, RELIS Sør-Øst De fleste bivirkningsdata det vises til i preparatomtal…

Tone Westergren