Fagfora

14/05/2018

Kommunelegeforum i Buskerud

Fagfora Kommunelegeforum i Buskerud I mer enn 15 år har kommuneoverleger i Buskerud og omegn møttes for å utveksle erfaringer og gi hverandre inspirasjon og fag…

Einar Braaten

14/05/2018

Kommuneoverlegeforum

Fagfora Kommuneoverlegeforum - en oversikt Å være en del av et kommuneoverlegeforum kan være en viktig støtte og inspirasjonskilde for kommuneoverleger. En ufor…

Dag Helge Rønnevik