Fagfora

Utgave 2 2018

Kommuneoverlegeforum

- en oversikt Å være en del av et kommuneoverlegeforum kan være en viktig støtte og inspirasjonskilde for kommuneoverleger. En uformell kartlegging viser at det…

Dag Helge Rønnevik

Utgave 2 2018

Kommunelegeforum i Buskerud

I mer enn 15 år har kommuneoverleger i Buskerud og omegn møttes for å utveksle erfaringer og gi hverandre inspirasjon og faglig påfyll. Suksessfaktorene har vær…

Einar Braaten