Forskningsnettverk

Utgave 2 2023

Klinisk forskning på fastlegekontorene og bruk av PraksisNett

Forskningsnettverk Klinisk forskning på fastlegekontorene og bruk av PraksisNett PraksisNett legger til rette for praksisnær allmennmedisinsk forskning og under…

Guro Fossum

Utgave 2 2023

Stor interesse for å bruke fastlegedata fra PraksisNett

Forskningsnettverk Stor interesse for å bruke fastlegedata fra PraksisNett Nesten halvparten av søknadene om bruk av PraksisNett kommer fra forskere utenfor pri…

Lisbeth Nilsen

Utgave 2 2021

PraksisNett – status etter tre år

Forskningsnettverk PraksisNett - status etter tre år PraksisNett er et forskningsnettverk av fastlegepraksiser spredt over hele landet som skal bidra til gjenno…

Stein Nilsen, Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen

Utgave 5 2017

ALLFORSK

Forskningsnettverk ALLFORSK - allmennmedisinsk forskningsnettverk i Rogaland ALLFORSK er navnet på nettverket av allmennleger som er interessert i, og driver me…

Olav Thorsen