Forskningsnettverk

Utgave 2 2021

PraksisNett – status etter tre år

Forskningsnettverk PraksisNett - status etter tre år PraksisNett er et forskningsnettverk av fastlegepraksiser spredt over hele landet som skal bidra til gjenno…

Stein Nilsen, Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen

Utgave 5 2017

ALLFORSK

Forskningsnettverk ALLFORSK - allmennmedisinsk forskningsnettverk i Rogaland ALLFORSK er navnet på nettverket av allmennleger som er interessert i, og driver me…

Olav Thorsen