RELIS

Utgave 4 2022

Kan brystkreftpasienter få lokalbehandling med østrogen?

RELIS Kan brystkreftpasienter få lokalbehandling med østrogen? Pasienter med aktiv eller tidligere brystkreft kan ikke få systemisk østrogenbehandling ved behov…

Christine Lindebø Bandlien, Olav Spigset

Utgave 2 2022

Husk at legemidler kan gi trøtthet og slapphet

RELIS Husk at legemidler kan gi trøtthet og slapphet Om du jobber som allmennlege er sannsynligheten stor for at du møter problemstillingen slapphet og trøtthet…

Guttorm Raknes, Terje Nilsen

Utgave 1 2022

Bytte legemidler – hva bør man tenke på?

RELIS Bytte legemidler - hva bør man tenke på? Bytte av legemidler med samme virkestoff, eller innen samme gruppe, er vanlig. Bytte er aktuelt ved oppstart av b…

Utgave 7 2021

Paracetamol hos gravide – hva nå?

RELIS Paracetamol hos gravide - hva nå? I høst har flere medieoppslag advart gravide mot å bruke paracetamol. Bakgrunnen er en internasjonal konsensusartikkel h…

Gro C. Havnen, Kristine Heitmann, Helle Tjønn Lindland

Utgave 6 2021

Husk at legemidler kan gi forstoppelse og diaré!

RELIS Husk at legemidler kan gi forstoppelse og diaré! Endring av medisinering ved kronisk forstoppelse og diaré kan være et godt tiltak. Illustrasjonsfoto: Col…

Guttorm Raknes, Terje Nilsen

Utgave 5 2021

Kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) – hemmere og graviditet

RELIS Kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) - hemmere og graviditet Bruk av CGRP-hemmere representerer et nytt behandlingsprinsipp ved migrene. I løpet av de tre…

Ingrid L. Steen, Christine L. Bandlien

Utgave 3 2021

Valg av sovemedisiner til ammende

RELIS Valg av sovemedisiner til ammende Illustrasjonsfoto: Colourbox Gro C. Havnen RELIS Sør-Øst Helle T. LindlAnD RELIS Sør-Øst Kristine Heitmann RELIS Vest Sp…

Gro C. Havnen, Helle T. LindlAnD, Kristine Heitmann

Utgave 2 2021

Kalsitoningenrelatert peptid (CGRP)-antagonister mot migrene – hva vet vi nå?

RELIS Kalsitoningenrelatert peptid (CGRP)-antagonister mot migrene - hva vet vi nå? Line Buan Legemiddelrådgiver, master i farmasi, RELIS Midt-Norge Terje Nilse…

Line Buan, Terje Nilsen

Utgave 1 2021

Husk at legemidler kan gi søvnløshet

RELIS Husk at legemidler kan gi søvnløshet Vurder alltid legemidler som årsak til søvnproblemer. Søvnløshet er en vanlig problemstilling i allmennpraksis som ma…

Guttorm Raknes, Terje Nilsen

Utgave 7 2020

Spørsmål om biologiske legemidler

RELIS Spørsmål om biologiske legemidler Stadig flere biologiske legemidler kommer på markedet og RELIS mottar jevnlig henvendelser knyttet til disse. Her har vi…

Trond Trætteberg Serkland, Tina Bakkebø

Utgave 7 2020

Infliksimab og samtidig vaksinering

RELIS Infliksimab og samtidig vaksinering RELIS database 2020; spm.nr. 13940, RELIS Vest. (www.relis.no) Spørsmål Allmennlege spør angående en pasient som får i…

Utgave 7 2020

Metabolisme og utskilling av infliksimab, vedolizumab og ustekinumab

RELIS Metabolisme og utskilling av infliksimab, vedolizumab og ustekinumab RELIS svensk database 2020; spm.nr. 386, RELIS ULIC. (www.relis.no) Spørsmål Hvordan …