RELIS

Utgave 5 2020

Medikamentindusert seksuell dysfunksjon – aktuelt for begge kjønn

Seksuelle dysfunksjoner som følge av antidepressiva, antipsykotika eller andre legemidler er velkjente bivirkninger. Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto …

Henning Økland

Utgave 1 2020

Hostedempende opioider som Cosylan og Solvipect comp til barn?

RELIS får flere spørsmål om bruk av Cosylan og Solvipect comp, som begge inneholder etylmorfin, til barn. De siste årene er internasjonale anbefalinger for bruk…

Renate Brenden, Karin M. Holmberg Dahle

Utgave 6 2019

Paracetamol over ‘streken’?

Paracetamol er et mye brukt legemiddel med antipyretiske- og analgetiske egenskaper, og er generelt ansett som trygt ved bruk i vanlige terapeutiske doser (innt…

Terje Nilsen, Elisabeth Nordmo, Linn Årnes Pedersen

Utgave 5 2019

Behandling av alvorlig svangerskapskvalme

Behandles norske gravide med alvorlig svangerskapskvalme optimalt? Nei, trolig ikke, viser en ny norsk studie. Her oppsummerer vi hvordan mer alvorlig svangersk…

Kristine Heitmann, Gro Cecilie Havnen

Utgave 4 2019

Tramadol og antidepressiva – en farlig kombinasjon?

Vi i RELIS har fått en del spørsmål om interaksjoner mellom tramadol og antidepressiva, og risikoen for serotonergt syndrom. Hvor stor er egentlig denne risikoe…

Ellen Marie Egebæk Flatebø

Utgave 3 2019

Riktig legemiddelbruk kan redusere risiko for plutselig død

Hos 50 prosent av tilfellene med plutselig hjertedød med strukturelt normale hjerter var plutselig død den første manifestasjon av sykdommen. Legemidler som SSR…

Henning Økland

Utgave 2 2019

Vortioksetin – ingen risiko for seponeringssymptomer?

RELIS har mottatt en bivirkningsmelding om en pasient som i samråd med lege ønsket å stoppe behandlingen med det antidepressive legemidlet vortioksetin (Brintel…

Utgave 1 2019

Spørsmål om cannabidiol

Er cannabidiol (CBD) et rusmiddel? Kan man som lege skrive ut CBD? Har CBD noen påvisbar effekt? RELIS har de siste månedene mottatt en rekke henvendelser angåe…

Utgave 7 2018

Medikamentell behandling av insomni

RELIS får jevnlig spørsmål om medikamentell behandling av søvnproblemer. Illustrasjonsfoto: Colourbox Pål-Didrik Hoff Roland Cand.pharm., RELIS Midt-Norge. Joac…

Pål-Didrik Hoff Roland, Joachim Frost

Utgave 6 2018

Selektive serotonin-reopptaks-hemmere (SSRI) og blødningsrisiko

RELIS får mange spørsmål om blødningsrisiko ved behandling med antidepressiva, særlig SSRI-preparater. Hvor stor er egentlig risikoen, hvilke pasienter er særli…

Silje Skrede

Utgave 5 2018

Bivirkningsrapportering nytter: pregabalin er flyttet til reseptgruppe B

Norske leger og annet helsepersonell har gjennom bivirkningsmeldinger og henvendelser til RELIS bidratt til å avdekke at pregabalin har et betydelig misbruks- o…

Elisabet Nordmo, Solveig Vorren

Utgave 4 2018

Leddsmerter på fredag, død på mandag

Hvor mange medikamenter tåler pasienten før metformin akkumuleres, nyreutskillelsen kompromitteres, levermetabolismen svikter og laktacidosen utvikles til irrev…

Henning Gustav Økland