RELIS

Utgave 6 2023

Seponering av antidepressiva

RELIS Seponering av antidepressiva Rundt 300 000 personer i Norge bruker antidepressiva. Mange bruker legemidlene lenge, og kan oppleve vansker med å slutte. Il…

Karen Boldingh Debernard

Utgave 4 2023

Legemiddelreglar ved akutt sjukdom

RELIS Legemiddelreglar ved akutt sjukdom Dei fleste pasientar står på eit eller fleire legemiddel, og i Noreg fekk 71 prosent av befolkninga utlevert minst eitt…

Marcus Stangeland, Jan Anker Jahnsen

Utgave 3 2023

Hjelp til selvhjelp

RELIS Hjelp til selvhjelp - tips om legemiddelinformasjon RELIS bistår daglig allmennleger i legemiddelspørsmål og erfarer at mange kunne hatt nytte av bedre kj…

Tone Westergren, Anne Katrine Eek

Utgave 2 2023

Semaglutid (Wegovy) som vektreduserende legemiddel

RELIS Semaglutid (Wegovy) som vektreduserende legemiddel Semaglutid (Ozempic) med godkjent indikasjon diabetes mellitus type 2 har blitt brukt utenfor godkjent …

Mari Norvik, Hanne Fiskvik Fleiner, Helene Åsheim, Jan Anker Jahnsen

Utgave 1 2023

Lipidsenkende PCSK9-hemmere – tilgjengelig for flere pasienter fra nyttår

RELIS Lipidsenkende PCSK9-hemmere - tilgjengelig for flere pasienter fra nyttår Helene Åsheim Lege i spesialisering, ´RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk far…

Helene Åsheim, Christine Lindebø Bandlien, Frode Edvardsen

Utgave 7 2022

Bruk av ADHD-medisiner hos gravide og ammende

RELIS Bruk av ADHD-medisiner hos gravide og ammende Kan gravide fortsette med ADHD-medisiner? Og hva med amming? I denne teksten oppsummerer vi kunnskapen som f…

Gro C. Havnen, Helle T. Lindland, Anne Katrine Eek

Utgave 6 2022

Hvordan kan fastlegen bruke RELIS?

RELIS Hvordan kan fastlegen bruke RELIS? Har du hatt en pasient på kontoret der du ikke har funnet tid og rom til å gå i dybden på spørsmål om legemiddelbruk og…

Christine Lindebø Bandlien

Utgave 6 2022

Biologisk legemidler – en kort innføring

RELIS Biologisk legemidler - en kort innføring Biologiske legemidler er legemidler som er fremstilt av biologisk materiale. De er gjerne store molekyler, som (p…

Kjersti Egeland Fjellstad, Tone Westergren

Utgave 5 2022

– Ny kampanje høsten 2022

RELIS Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) - Ny kampanje høsten 2022 KUPP - kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter lanserer nå sin sjette kampanje: Rikti…

Sigrid Grøttebø Hellem, Ketil Arne Espnes

Utgave 4 2022

Kan brystkreftpasienter få lokalbehandling med østrogen?

RELIS Kan brystkreftpasienter få lokalbehandling med østrogen? Pasienter med aktiv eller tidligere brystkreft kan ikke få systemisk østrogenbehandling ved behov…

Christine Lindebø Bandlien, Olav Spigset

Utgave 2 2022

Husk at legemidler kan gi trøtthet og slapphet

RELIS Husk at legemidler kan gi trøtthet og slapphet Om du jobber som allmennlege er sannsynligheten stor for at du møter problemstillingen slapphet og trøtthet…

Guttorm Raknes, Terje Nilsen

Utgave 1 2022

Bytte legemidler – hva bør man tenke på?

RELIS Bytte legemidler - hva bør man tenke på? Bytte av legemidler med samme virkestoff, eller innen samme gruppe, er vanlig. Bytte er aktuelt ved oppstart av b…