RELIS

Utgave 3 2021

Valg av sovemedisiner til ammende

RELIS Valg av sovemedisiner til ammende Illustrasjonsfoto: Colourbox Gro C. Havnen RELIS Sør-Øst Helle T. LindlAnD RELIS Sør-Øst Kristine Heitmann RELIS Vest Sp…

Gro C. Havnen, Helle T. LindlAnD, Kristine Heitmann

Utgave 2 2021

Kalsitoningenrelatert peptid (CGRP)-antagonister mot migrene – hva vet vi nå?

RELIS Kalsitoningenrelatert peptid (CGRP)-antagonister mot migrene - hva vet vi nå? Line Buan Legemiddelrådgiver, master i farmasi, RELIS Midt-Norge Terje Nilse…

Line Buan, Terje Nilsen

Utgave 1 2021

Husk at legemidler kan gi søvnløshet

RELIS Husk at legemidler kan gi søvnløshet Vurder alltid legemidler som årsak til søvnproblemer. Søvnløshet er en vanlig problemstilling i allmennpraksis som ma…

Guttorm Raknes, Terje Nilsen

Utgave 7 2020

Spørsmål om biologiske legemidler

RELIS Spørsmål om biologiske legemidler Stadig flere biologiske legemidler kommer på markedet og RELIS mottar jevnlig henvendelser knyttet til disse. Her har vi…

Trond Trætteberg Serkland, Tina Bakkebø

Utgave 7 2020

Infliksimab og samtidig vaksinering

RELIS Infliksimab og samtidig vaksinering RELIS database 2020; spm.nr. 13940, RELIS Vest. (www.relis.no) Spørsmål Allmennlege spør angående en pasient som får i…

Utgave 7 2020

Metabolisme og utskilling av infliksimab, vedolizumab og ustekinumab

RELIS Metabolisme og utskilling av infliksimab, vedolizumab og ustekinumab RELIS svensk database 2020; spm.nr. 386, RELIS ULIC. (www.relis.no) Spørsmål Hvordan …

Utgave 7 2020

Hva betyr bioekvivalent legemiddel?

RELIS Hva betyr bioekvivalent legemiddel? RELIS database 2020; spm.nr. 8268, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no) Spørsmål Hva betyr det at et legemiddel er bioekvi…

Utgave 6 2020

5 kjappe om Felleskatalogen og graviditet/amming

RELIS 5 kjappe om Felleskatalogen og graviditet/amming RELIS får hyppig henvendelser som gjelder bruk av legemidler ved graviditet og amming, både fra helsepers…

Sofia Frost Widnes, Kristine Heitmann

Utgave 5 2020

Medikamentindusert seksuell dysfunksjon – aktuelt for begge kjønn

RELIS Medikamentindusert seksuell dysfunksjon - aktuelt for begge kjønn Seksuelle dysfunksjoner som følge av antidepressiva, antipsykotika eller andre legemidle…

Henning Økland

Utgave 4 2020

Skabbinfestasjon: En diagnose til å få fnatt av

RELIS Skabbinfestasjon: En diagnose til å få fnatt av Salg av permetrin og ivermektin har økt betraktelig de senere årene. I tillegg har det vært en klar økning…

Ingrid Lunde Steen, Frode Edvardsen

Utgave 3 2020

Seponering av platehemmere og antikoagulantia før kirurgi

RELIS Seponering av platehemmere og antikoagulantia før kirurgi Blodfortynnende legemidler øker blødningsrisikoen ved kirurgi, samtidig som både underliggende s…

Trude Giverhaug, Guttorm Raknes, Anne Skogsholm

Utgave 2 2020

Ultrakort om farmakogenetikk

RELIS Ultrakort om farmakogenetikk Farmakogenetikk er et hjelpemiddel for å dosere legemidler, men er ingen garanti for optimal legemiddelbehandling. Det er van…

Jan Schjøtt, Jan Anker Jahnsen