Studie

Utgave 1 2021

Angst og depresjon har en nevrohormonell fellesnevner med urininkontinens

Studie Angst og depresjon har en nevrohormonell fellesnevner med urininkontinens Mange har trodd at urininkontinens er en risikofaktor for angst og depresjon. G…

Lisbeth Nilsen

Utgave 1 2018

Å spare på skillingen og la dalaren gå…

Studie Å spare på skillingen og la dalaren gå… Sjukehusforbruk, kommunale tenester og dei eldste i perioden 2010-15 Kommunale helse- og omsorgstenester arbeider…

Torleiv Robberstad

Utgave 3 2017

Henvisninger

Studie Henvisninger • Hvem tar initiativ til henvisninger • I hvilken grad opplever pasientene at de blir tatt med på beslutningen om å bli henvist? Olav Thorse…

Olav Thorsen