Studie

Utgave 6 2023

Langtidssykmeldte blir uføretrygdet

Studie Langtidssykmeldte blir uføretrygdet En tiårs kohortstudie Av hundre sykmeldte blir 93 friskmeldt i løpet av de første seks måneder. Mange av de resterend…

Dag Brekke

Utgave 3 2023

Polyfarmasi hos Alzheimerpasienter som får antikolinesteraser

Studie Polyfarmasi hos Alzheimerpasienter som får antikolinesteraser Illustrasjonsfoto: Colourbox Anne Sverdrup Efjestad Dr. philos, klinisk farmasøyt, sykehusa…

Anne Sverdrup Efjestad, Knut Engedal

Utgave 1 2023

Status presens 2022

Studie Fastlegeordninga: Status presens 2022 Fastlegeordninga skulle vere grunnmuren i norsk helseteneste, men no rasar den ut. Hausten 2022 hadde 214 000 nordm…

Torleiv Robberstad

Utgave 5 2022

Ei studie av status og forslag til endringar

Studie Lindrande behandling i Sunnhordland 2021: Ei studie av status og forslag til endringar Illustrasjonsfoto: Colourbox Mona Yvonne Loth Sjukepleiar og leiar…

Mona Yvonne Loth, Odd Jarl Kvamme

Utgave 2 2022

Status presens 2021

Studie Fastlegeordninga: Status presens 2021 I haust hadde 134 000 nordmenn ikkje fastlege, ein dramatisk auke på få år. Færre enn sjetteparten av fastlegane ha…

Thorleiv Robberstad

Utgave 1 2022

Bruk av tolk blant fastleger på Vestlandet

Studie Bruk av tolk blant fastleger på Vestlandet IIlustrasjonsfoto: Colourbox Sundas Anis Lege i spesialisering 1 (LIS1) ved Indre Fosen kommune sandas191@gmai…

Utgave 1 2022

Grunnmuren forvitrar

Studie Grunnmuren forvitrar Kommunale helsetenester til folk over 80 år Aldersgruppa over 80 år utgjer berre 4,3 prosent av folketalet, men brukar dobbelt så st…

Utgave 1 2022

Knapt én av ti nådde kolesterolmålet

Studie Knapt én av ti nådde kolesterolmålet Tre av fire personer med hjertesykdom sier selv at de tar statiner som forskrevet, men et fåtall når behandlingsmåle…

Utgave 1 2021

Angst og depresjon har en nevrohormonell fellesnevner med urininkontinens

Studie Angst og depresjon har en nevrohormonell fellesnevner med urininkontinens Mange har trodd at urininkontinens er en risikofaktor for angst og depresjon. G…

Lisbeth Nilsen

Utgave 1 2018

Å spare på skillingen og la dalaren gå…

Studie Å spare på skillingen og la dalaren gå… Sjukehusforbruk, kommunale tenester og dei eldste i perioden 2010-15 Kommunale helse- og omsorgstenester arbeider…

Torleiv Robberstad

Utgave 3 2017

Henvisninger

Studie Henvisninger • Hvem tar initiativ til henvisninger • I hvilken grad opplever pasientene at de blir tatt med på beslutningen om å bli henvist? Olav Thorse…

Olav Thorsen