Studie

Utgave 1 2018

Å spare på skillingen og la dalaren gå…

Sjukehusforbruk, kommunale tenester og dei eldste i perioden 2010-15 Kommunale helse- og omsorgstenester arbeider stadig tyngre. Frå 2010 til 2015 gjekk andelen…

Torleiv Robberstad

Utgave 3 2017

Henvisninger

• Hvem tar initiativ til henvisninger • I hvilken grad opplever pasientene at de blir tatt med på beslutningen om å bli henvist? Olav Thorsen Seniorforsker, fas…

Olav Thorsen