IBS

Utgave 5 2019

Tarmflorabehandling av irritabel tarmsyndrom – en erfaringsrapport fra allmennpraksis

Mellom 10 og 15 prosent av befolkningen lider av irritabel tarmsyndrom. Resultatene fra en placebokontrollert dobbelblindet studie viste at disse pasientene kan…

Frank Hilpusch

Utgave 5 2019

Er tarmflorabehandling et aktuelt tilbud for norsk allmennpraksis?

I dette nummeret av Utposten beskrives erfaringer fra et prosjekt med tarmflorabehandling i allmennpraksis. Redaksjonen har bedt om en kort kommentar fra ledere…

Knut-Arne Wensaas