Diabetes

Utgave 3 2023

Diabetes type 2 og folkehelsepolitikk. Mulighet for endringer?

Diabetes Diabetes type 2 og folkehelsepolitikk. Mulighet for endringer? Norge har hatt en økende forekomst av diabetes mellitus type 2 i senere år. Tidligere fo…

T. Karoline Harding, Tore W. Steen, Åse R. Eggemoen

Utgave 7 2017

Kompetansehevende kurs i diabetes

Diabetes Kompetansehevende kurs i diabetes fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten - et godt utgangspunkt for dialog, samarbeid og kvalitetsforbed…

Lin Hagen Sjøgren, Anne Grethe Olsen

Utgave 7 2017

Oppfølging av diabetespasienter

Diabetes Oppfølging av diabetespasienter ved hjelp av Noklusskjema i en liten Finnmarkskommune Legestasjonen i Loppa kommune startet 1. januar 2017 et diabetesp…

Olav Gunnar Ballo, Heidi Wang, Anne Merilä, Mai Britt Johnsen