Diabetes

Utgave 7 2017

Oppfølging av diabetespasienter

ved hjelp av Noklusskjema i en liten Finnmarkskommune Legestasjonen i Loppa kommune startet 1. januar 2017 et diabetesprosjekt, basert på bruk av Noklusskjema, …

Olav Gunnar Ballo, Heidi Wang, Anne Merilä, Mai Britt Johnsen

Utgave 7 2017

Kompetansehevende kurs i diabetes

fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten - et godt utgangspunkt for dialog, samarbeid og kvalitetsforbedringsarbeid Helseforetakene i nord tilbyr d…

Lin Hagen Sjøgren, Anne Grethe Olsen