Vannkvalitet

Utgave 3 2018

Drikkevann i Norge – er det godt nok?

Vannkvalitet Drikkevann i Norge - er det godt nok? Kvaliteten på drikkevann i Norge er generelt god og trygg, men likevel avdekkes sykdomstilfeller knyttet til …

Susanne Hyllestad

Utgave 4 2017

Badsårsfeber

Vannkvalitet Badsårsfeber En historie om «Badsårsfeber» og en påminnelse om at våre forestillinger om sammenheng mellom miljø og sykdom kan utfordres av endrede…

Frantz Leonard Nilsen