Vannkvalitet

Utgave 3 2018

Drikkevann i Norge – er det godt nok?

Kvaliteten på drikkevann i Norge er generelt god og trygg, men likevel avdekkes sykdomstilfeller knyttet til drikkevann. I den senere tid har man fått mer kunns…

Susanne Hyllestad

Utgave 4 2017

Badsårsfeber

En historie om «Badsårsfeber» og en påminnelse om at våre forestillinger om sammenheng mellom miljø og sykdom kan utfordres av endrede klimatiske forhold. Frant…

Frantz Leonard Nilsen