Kjernejournal

13/02/2017

Kjernejournal sett fra brukernes ståsted

Kjernejournal Kjernejournal sett fra brukernes ståsted Endelig begynner vi å få på plass en elektronisk journal som opphever grensene mellom primær- og spesiali…

Cathrin Carlyle

13/02/2017

Kjernejournal – et nasjonalt varslingssystem for viktig informasjon

Kjernejournal Kjernejournal - et nasjonalt varslingssystem for viktig informasjon Du vikarierer for en kollega som driver enlegepraksis da en av hans pasienter …

Bent Asgeir Larsen, Lene Ekern Kvavik

13/02/2017

Ny nasjonal standard for registrering av kritisk informasjon

Kjernejournal Intervju med Bent A Larsen, fastlege og spesialrådgiver i direktoratet for e-helse Ny nasjonal standard for registrering av kritisk informasjon De…

13/02/2017

Én innbygger – én journal

Kjernejournal Én innbygger - én journal «Én innbygger - én journal» er navnet på arbeidet som skal lede frem til en nasjonal løsning for pasientjournal og pasie…

Roar Olsen