Kjernejournal

Utgave 1 2017

Kjernejournal – et nasjonalt varslingssystem for viktig informasjon

Du vikarierer for en kollega som driver enlegepraksis da en av hans pasienter kommer til deg med en pneumoni. Du vurderer antibiotika når pasienten opplyser at …

Bent Asgeir Larsen, Lene Ekern Kvavik

Utgave 1 2017

Én innbygger – én journal

«Én innbygger - én journal» er navnet på arbeidet som skal lede frem til en nasjonal løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon. Løsningen skal gi innb…

Roar Olsen

Utgave 1 2017

Kjernejournal sett fra brukernes ståsted

Endelig begynner vi å få på plass en elektronisk journal som opphever grensene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og som gjør viktig helseinformasjon t…

Cathrin Carlyle

Utgave 1 2017

Ny nasjonal standard for registrering av kritisk informasjon

Intervju med Bent A Larsen, fastlege og spesialrådgiver i direktoratet for e-helse Det du i tidligere tider ville ha skrevet med tykk rød tusj utenpå papirjourn…