ORF

Utgave 3 2017

En turnusblemme som ble til flere

Kliniske manifestasjoner av orf og mulige følgetilstander Hudplager er vanlig forekommende i allmennpraksis, og tentative diagnoser kan variere om pasienten er …

Svante Zetterberg, Steinar Westin, Brita Pukstad

Utgave 3 2017

Ectyma contagiosum (orf) – en lokal epidemi

Basert på ukerapport fra SIFF, epidemiologisk uke 06/76-1976: Steinar Westin På 1970-tallet håndterte jeg en lokal epidemi av orf i mitt gamle legedistrikt på A…

Steinar Westin