ORF

Utgave 3 2017

En turnusblemme som ble til flere

ORF En turnusblemme som ble til flere Kliniske manifestasjoner av orf og mulige følgetilstander Hudplager er vanlig forekommende i allmennpraksis, og tentative …

Svante Zetterberg, Steinar Westin, Brita Pukstad

Utgave 3 2017

Ectyma contagiosum (orf) – en lokal epidemi

ORF Basert på ukerapport fra SIFF, epidemiologisk uke 06/76-1976: Ectyma contagiosum (orf) - en lokal epidemi Steinar Westin På 1970-tallet håndterte jeg en lok…

Steinar Westin