Gynekologiferdigheter i medisinstudiet

En studie av siste års medisinstudenters egenrapporterte kompetanse i utvalgte gynekologiske prosedyrer i allmennpraksis
Carl Emil Graff

Medisinstudent Universitetet i Bergen

Kristin Skåtun Hannestad

Medisinstudent Universitetet i Bergen

Gunnar Tschudi Bondevik

Professor, spesialist i allmennmedisin, Fagområde for allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE Norwegian Research Centre, Bergen

Thomas Mildestvedt

Professor, spesialist i allmennmedisin, Fagområde for allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Illustrasjonsfoto: Colourbox