Jubileumstilbakeblikk

Utgave 3 2022

Et tilbakeblikk fra redaktørperioden 1978–1983

Jubileumstilbakeblikk Et tilbakeblikk fra redaktørperioden 1978-1983 I 1974 startet den allmennmedisinske praksisen ved Risvollan legesenter i Trondheim. Etter …

Aage Bjertnæs, Martin Holte

Utgave 3 2022

Det skjedde på 1980-tallet

Jubileumstilbakeblikk Det skjedde på 1980-tallet Kommunehelsereformen og nye spesialiteter i allmenn- og samfunnsmedisin ga mye stoff til Utposten i det som sku…

Magne Nylenna

Utgave 3 2022

Utposten i livet

Jubileumstilbakeblikk Utposten i livet Året er 1979 og 40 håpefulle sjekker ut fra medisinstudiet i Bergen etter seks teori- og regntunge år. - Hva skal dere gj…

Mette Brekke

Utgave 3 2022

… og så kom Utpostens kvinneredaksjon

Jubileumstilbakeblikk “Du skal skrive ditt fag”, sa Per Fugelli … og så kom Utpostens kvinneredaksjon Året var 1986. Jeg hadde vært bydelslege på fulltid i Oslo…

Kirsti Malterud

Utgave 3 2022

Lågterskeltilbod til skriveføre

Jubileumstilbakeblikk Lågterskeltilbod til skriveføre For ein som ikkje har skrive dagbok, er det ikkje lett å vera trygg på minnet om tida i Utposten for over …

Geir Sverre Braut

Utgave 3 2022

Allmennmedisinsk blomstring, samfunnsmedisin i motgang og villrede, og faklene brenner for de tredelte småsykehusene

Jubileumstilbakeblikk Allmennmedisinsk blomstring, samfunnsmedisin i motgang og villrede, og faklene brenner for de tredelte småsykehusene Petter Øgar Pensjoner…

Petter Øgar

Utgave 3 2022

Medium for en bevegelse

Jubileumstilbakeblikk Medium for en bevegelse - Si mer! sa den litt eldre kollegaen og så oppfordrende på meg. Men jeg ble helt stum. Året var 2002, og vi var p…

Helen Brandstorp

Utgave 3 2022

Ferden inn i Utposten

Jubileumstilbakeblikk Ferden inn i Utposten Jeg ble vervet som redaktør til Utposten mens jeg var turnuslege i distrikt (Rjukan) i 2002, og opplevde det som en …

Tor André Johannessen

Utgave 3 2022

Utposten – døråpner til verden og det umulige

Jubileumstilbakeblikk Utposten - døråpner til verden og det umulige Anders Svensson Kombilege, Bø i Vesterålen a-svenss@online.no Utposten gjorde det mulig for …

Anders Svensson

Utgave 3 2022

Livet mitt med Utposten

Jubileumstilbakeblikk Livet mitt med Utposten Mitt legeliv har vært gjennomført uplanlagt og har vært preget av uventede tilfeldigheter. Det var stor stas da Pe…

Petter Brelin

Utgave 3 2022

Utposten for en i utposten

Jubileumstilbakeblikk Utposten for en i utposten Da jeg flyttet til Norge i 1999, var det ikke mange av oss i Norge: leger fra utlandet. Esperanza Dìaz skriver …

Esperanza Dìaz

Utgave 3 2022

Utposten – mitt faglige skattkammer

Jubileumstilbakeblikk Utposten - mitt faglige skattkammer Min tid som redaktør strakk seg fra 2008 og ut 2019. Tanken var å holde på i fem år, men gode medarbei…

Tom Sundar