Bokanmeldelse

Utgave 7 2020

Klargjørende for dødshjelpdebatten!

Bokanmeldelse Klargjørende for dødshjelpdebatten! Målfrid Holmaas Bjørgaas Spesialist i allmennmedisin og kompetanseområde palliativ medisin Morten A. Horn, Dan…

Målfrid Holmaas Bjørgaas

Utgave 7 2020

Nyutgivelse av viktig ‘helsetjeneste-almanakk’

Bokanmeldelse Nyutgivelse av viktig ‘helsetjeneste-almanakk’ Tom Sundar . Magne Nylenna. Helsetjenesten i Norge - et overblikk Gyldendal Akademisk 2. utgave, 20…

Tom Sundar

Utgave 7 2020

Trygge hender

Bokanmeldelse Trygge hender Kjell-Arne Helgebostad Jette Led Sørensen, Marianne Johansen, Tom Weber og Bent Ottesen (red.) Ars pariendi. Håndgreb og akut behand…

Kjell-Arne Helgebostad

Utgave 6 2020

Nok en perle

Bokanmeldelse Nok en perle Eli Berg May Sissel Vadla Hjertets bakvegg 138 sider Forlagshuset Publica Sandnes 2020 ISBN 978-82-84-16062-7 Nok en perle av en bok …

Eli Berg

Utgave 5 2020

Et hjelpearbeid med mange muligheter

Bokanmeldelse Et hjelpearbeid med mange muligheter Eli Berg Arnhild Lauveng Grunnbok i psykisk helsearbeid Det landskapet vi er mennesker i 314 sider Universite…

Eli Berg

Utgave 5 2020

Utfordringer i kø

Bokanmeldelse Utfordringer i kø Eli Berg Morten Magelsen, Reidun Førde, Lillian Lillemoen, Reidar Pedersen (red.) Etikk i helsetjenesten 249 sider Gyldendal Nor…

Eli Berg

Utgave 5 2020

En stor og viktig bok

Bokanmeldelse En stor og viktig bok Eli Berg John Gunnar Mæland (red.) Sykdommers sosiale røtter 281 sider Gyldendal Akademisk Oslo 2020 ISBN 978-82-05-52394-4 …

Eli Berg

Utgave 4 2020

Hva kan vi mennesker tåle?

Bokanmeldelse Hva kan vi mennesker tåle? Eli Berg Ellen Kristvik Notat ved avgrunnen Ei mors forteljing 141 sider Det Norske Samlaget Oslo 2020 ISBN 978-82-521-…

Eli Berg

Utgave 4 2020

En viktig bok

Bokanmeldelse En viktig bok Eli Berg Målfrid J. Frahm Jensen Bidrag fra Olav Molven, Ellen Ophaug, Jan Gunnar Kaaresen, Kari Breirem og Jon Wessel-Aas VARSLING.…

Eli Berg

Utgave 2 2020

Annerledes om epilepsi

Bokanmeldelse Annerledes om epilepsi Eli Berg Karl Otto Nakken, Mia Tuft Epilepsi Et vindu inn i hjernen 146 sider Universitetsforlaget Oslo 2019 ISBN 978-82-15…

Eli Berg

Utgave 2 2020

Stor og klok bok

Bokanmeldelse Stor og klok bok Eli Berg Lars Lien, Ragnhild Dybdahl, Harald Siem, Irma Julardzija, Hege Helene Bakke (red.) Asylsøkere og flyktninger Psykisk he…

Eli Berg

Utgave 1 2020

Vakker bok

Bokanmeldelse Vakker bok Eli Berg Ansvarlig redaktør Heidi B. Grande Redaksjonskomite Julie proff, Anika proff, Sandra proff, Lisa proff, Marius proff Psykisk h…

Eli Berg