Bokanmeldelse

Utgave 1 2018

Nyttig manual for legevakter

Bokanmeldelse Nyttig manual for legevakter Elisabeth Holm Hansen og Steinar Hunskår, Legevaktarbeid, Gyldendal, 1. utgave 2016, 392 sider Alexander Løvdahl Lege…

Alexander Løvdahl

Utgave 1 2018

Drøftende og gjenkjennende om kroppshysteriet

Bokanmeldelse Drøftende og gjenkjennende om kroppshysteriet Kari Løvendahl Mogstad, Kroppsklemma, Hvordan være trygge og gode voksne for barn og unge i et kropp…

Kristine Asmervik

Utgave 7 2017

Kommunikasjon er ikkje berre kommunikasjon

Bokanmeldelse Kommunikasjon er ikkje berre kommunikasjon Hilde Eide og Tom Eide, KOMMUNIKASJON I RELASJONER, Personorientering, samhandling, etikk, Gyldendal Ak…

John Nessa

Utgave 6 2017

Om folkehelse og samfunnsmedisin

Bokanmeldelse Om folkehelse og samfunnsmedisin Gunnar Tellnes (red.), Helsefremmende samhandling. Natur og kultur som folkehelse, Fagbokforlaget, 2017, 210 side…

Hege Raastad

Utgave 5 2017

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse Bokanmeldelse Malin Eberhard-Gran, Spørreskjema som metode for helsefagene, 64s. ill., Universitetsforlaget 2017. Oslo: Pris NOK 199, ISBN 978 - 8…

Eli Berg

Utgave 3 2017

Uforglemmelig

Bokanmeldelse Uforglemmelig Torgeir W. Skancke, I Mikkels lys. En pappas fortelling, Pax forlag, Bokmål, 1. utgave, 341 sider, ISBN 978 - 82 - 530 - 3896 - 4 El…

Eli Berg

Utgave 2 2017

Vakkert om eldre og psykisk helse

Bokanmeldelse Vakkert om eldre og psykisk helse Kari Os Eskeland, Alderspsykiatri og omsorgsarbeid, Cappelen Damm Akademisk 2017, Bokmål • 1. utgave • 249 sider…

Eli Berg

Utgave 1 2017

Kroppen i psykoterapi

Bokanmeldelse Kroppen i psykoterapi Anne Kristine Bergem (red.)Kroppen i psykoterapiGyldendal AkademiskBokmål1. utgave 2016204 siderISBN 978 - 82 - 05 - 49734 -…

Eli Berg

Utgave 1 2017

En nødvendig fortelling om kvinnehjerter

Bokanmeldelse En nødvendig fortelling om kvinnehjerter Maja-Lisa Løchen / Eva GerdtsKvinnehjerterEn medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommerGyldendal Akademi…

Dag Thelle