Undersøkelse

Utgave 3 2023

Hvor ønsker nyutdannede leger å jobbe etter fullført LIS1-tjeneste?

Undersøkelse Hvor ønsker nyutdannede leger å jobbe etter fullført LIS1-tjeneste? Det er store utfordringer i fastlegeordningen og antall ledige hjemler øker sta…

Mona Søndenå

Utgave 1 2018

Kommunesammenslåinger fører til nedprioritering av forebyggende helsearbeid

Undersøkelse Kommunesammenslåinger fører til nedprioritering av forebyggende helsearbeid En undersøkelse av kommunesammenslåinger i Østfold i tidsrommet 2002 - …

Hans Knut Otterstad