Psykisk helse

Utgave 3 2023

Psykisk helsearbeid i recoveryperspektiv

Psykisk helse Psykisk helsearbeid i recoveryperspektiv Vi mangler ikke evidensbasert kunnskap, vi mangler verdi- og erfaringsbasert implementering I innlednings…

Sjur Seim

Utgave 2 2023

Inspirasjonshefte for sykmeldingsarbeid

Psykisk helse Inspirasjonshefte for sykmeldingsarbeid Sammen med gode kolleger i allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten har vi laget et inspirasjonshefte fo…

Bente Aschim, Eli Ringstad Skeid

Utgave 1 2019

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Psykisk helse Pakkeforløp for psykisk helse og rus Torhild Torjussen Hovdal Psykiater/seniorrådgiver i Helsedirektoratet Torhild.Torjussen.Hovdal@helsedir.no Fa…

Torhild Torjussen Hovdal

Utgave 2 2018

Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten – et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Psykisk helse Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten - et viktig selvmordsforebyggende tiltak Bare en liten andel av alle som lider av depresjon f…

Lars Mehlum, Egil Haga, Hilde Thomassen, Erlend Mork

Utgave 1 2018

Ansvarsfraskrivelse omdøpt til ‘frihet’ og ‘menneskeverd’

Psykisk helse Ansvarsfraskrivelse omdøpt til ‘frihet’ og ‘menneskeverd’ Helseministeren svikter de sykeste psykiatriske pasientene Elisabeth Swensen Kommuneover…

Elisabeth Swensen

Utgave 1 2018

Menneskerettane gjeld alle, også dei som slit psykisk

Psykisk helse Menneskerettane gjeld alle, også dei som slit psykisk Med verknad frå 1. september 2017 er psykisk helsevernlova endra slik at pasienten sin rett …

Trond F. Aarre, Kristina Riis Iden

Utgave 2 2017

Slik fremmer vi psykisk helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi

Psykisk helse Slik fremmer vi psykisk helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi Psykiske lidelser er landets dyreste sykdomsgr…

Arne Holte