Psykisk helse

Utgave 1 2019

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Torhild Torjussen Hovdal Psykiater/seniorrådgiver i Helsedirektoratet Torhild.Torjussen.Hovdal@helsedir.no Fastlegene er helt sentrale i de nye pakkeforløpene f…

Torhild Torjussen Hovdal

Utgave 2 2018

Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten – et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Bare en liten andel av alle som lider av depresjon får adekvat hjelp i helsevesenet til tross for at det finnes effektive behandlingsmetoder. Nye satsinger på f…

Lars Mehlum, Egil Haga, Hilde Thomassen, Erlend Mork

Utgave 1 2018

Menneskerettane gjeld alle, også dei som slit psykisk

Med verknad frå 1. september 2017 er psykisk helsevernlova endra slik at pasienten sin rett til å nekte innlegging og behandling er styrkt, likeeins retten til …

Trond F. Aarre, Kristina Riis Iden

Utgave 1 2018

Ansvarsfraskrivelse omdøpt til ‘frihet’ og ‘menneskeverd’

Helseministeren svikter de sykeste psykiatriske pasientene Elisabeth Swensen Kommuneoverlege, Seljord kommune elswense@online.no FRA 1. SEPTEMBER 2017 er Lov om…

Elisabeth Swensen

Utgave 2 2017

Slik fremmer vi psykisk helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi

Psykiske lidelser er landets dyreste sykdomsgruppe. Universelle tiltak rettet mot hele befolkningen, spesielt barna, kan styrke befolkningens psykiske helse og …

Arne Holte