Medisinsk historie

Utgave 1 2021

Eilert Sundt og samfunnsmedisinsk arbeid

Teologen og presten Eilert Sundt (1817-1875) var opptatt av hverdagens levevaner for folk flest og levekårene til vanskeligstilte grupper. Hans forskning og for…

Magne Nylenna , Camilla Stoltenberg

Utgave 5 2020

1603 – den offentlige helsetjenesten i Norge startet med en lege fra Bergen

Etter en heroisk kamp mot pest i Bergen ble doktor Villads Nielsen Adamsen (1564-1616) fra Randers i Danmark i 1603 utnevnt til stadslege og lønnet av kongen av…

Harald Siem

Utgave 1 2020

Svartedauden

Epidemi betyr en opphopning av sykdomstilfeller i en befolkning. Smittsomme sykdommer har gjennom tidene forårsaket mange epidemier. Den verste av disse er Svar…

Harald Siem

Utgave 7 2019

1754: Skjørbuk

Skjørbuk var fryktet av sjømenn som ofte var ute på langvarige seilaser. Gradvis ble de slappe, slimhinnene ble blødende, tenner falt ut, de fikk gulsott, smert…

Harald Siem

Utgave 7 2019

Urbanisering og trangboddhet fra 1700-tallet

Stadsfysikus Fredrik Mellbye sa en gang at bygningsloven kanskje er den viktigste loven vi har når det gjelder god helse. Kanskje hadde han rett. Fotoet viser e…

Harald Siem

Utgave 6 2019

Eugenikkens røtter

Eugenikk som begrep ble lansert av Galton på slutten av 1800-tallet, sammensatt av det greske eu- som betyr god- og genos som betyr fødsel. Eugenes refererer så…

Arild Aamb

Utgave 6 2019

1882 Tuberkelbasillen

Foto: www.microbiologyresearch.org Harald Siem Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet, Oslo siemh@online.no Robert Koch (1843-1900) viste i 1882 at tuberkelbasil…

Harald Siem

Utgave 5 2019

Folkehelsearbeid fram til 1900

Anders Smith Spes i samfunnsmedisin, M. Sc. Community Medicine, redaktør av Helserådet anders.smith@fhi.no Faksimile fra forelesning i samfunnsmedisin, Anders S…

Anders Smith

Utgave 5 2019

1796 Koppevaksinen

Arild Aambø Seniorrådgiver, Enhet for migrasjonshelse, Folkehelseinstituttet. Oslo ArildKjell.Aambo@fhi.no Hva skjedde? Kopper (Variola) var en smittsom virussy…

Arild Aambø

Utgave 4 2019

Frederik Holst – vår første samfunnsmedisiner

Blant pionerene i norsk helsetjeneste står legen Frederik Holst (1791-1871) fram som en foregangsmann både i akademisk og helsepolitisk sammenheng. Holst har bi…

Magne Nylenna

Utgave 4 2019

Den gåtefulle radesyken

Harald Siem Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Harald.Siem@fhi.no Et brev som en 1700-tallsbonde i sin desperasjon skrev til en apoteker i Skien, er gjengitt…

Harald Siem

Utgave 3 2019

Helseinformasjonens røtter

Aelius Galenus (født i Pergamon i år 129 etter Kristus, død ca. 216), gjerne omtalt som Galen, var i over 1300 år selve krumtappen innen medisin og medisinsk te…

Arild Kjell Aambø