Medisinsk historie

09/08/2021

Hans Nielsen Hauges innsats for folkehelsen

Medisinsk historie Hans Nielsen Hauges innsats for folkehelsen Hans Nielsen Hauge (1771-1824) er kjent som lekpredikant. Hans innsats som gründer, bedriftsleder…

Arild Aambø

18/05/2021

Læstadius – og hans innsats mot alkoholmisbruk blant samene

Medisinsk historie Læstadius - og hans innsats mot alkoholmisbruk blant samene De siste tiårene har det vært en voksende interesse for den svensk-samiske preste…

Arild Aambø

12/04/2021

Eilert Sundt og samfunnsmedisinsk arbeid

Medisinsk historie Eilert Sundt og samfunnsmedisinsk arbeid Teologen og presten Eilert Sundt (1817-1875) var opptatt av hverdagens levevaner for folk flest og l…

Magne Nylenna , Camilla Stoltenberg

16/11/2020

1603 – den offentlige helsetjenesten i Norge startet med en lege fra Bergen

Medisinsk historie 1603 - den offentlige helsetjenesten i Norge startet med en lege fra Bergen Etter en heroisk kamp mot pest i Bergen ble doktor Villads Nielse…

Harald Siem

01/07/2020

Avicenna ferdigstiller Canon medicinae (Al-Quanum fi’t-Tibb)

Medisinsk historie Avicenna ferdigstiller Canon medicinae (Al-Quanum fi’t-Tibb) Avicenna (Ibn Sina, 980-1037) var født i en landsby et par mil nord for Bukhara …

Arild Aambø

01/07/2020

Spedalskhet

Medisinsk historie Spedalskhet - forskningsetikk og vitenskapssyn Lepra har til alle tider vært en fryktet sykdom. Rundt 1830-årene kom en kraftig oppblomstring…

Harald Siem, Eivind Meland

18/05/2020

Demografisk overgang

Medisinsk historie Demografisk overgang I den medisinske historien har hendelser påvirket folkehelsa både positivt og negativt. Vi har i Utpostens serie om medi…

Harald Siem

18/05/2020

Skolen i Salerno og middelhavsdietten

Medisinsk historie Skolen i Salerno og middelhavsdietten En engelsk konge på vei hjem fra sitt første korstog, ønsket seg en bok med råd om å fremme og bevare g…

Arild Kjell Aambø

18/05/2020

Trotula major, en lærebok om kvinners helse

Medisinsk historie Trotula major, en lærebok om kvinners helse En kvinnelig lege ved skolen i Salerno, Trotula de’Ruggiero, skrev en lærebok om kvinnesykdommer …

Arild Kjell Aambø

14/04/2020

Svartedauden

Medisinsk historie Svartedauden Epidemi betyr en opphopning av sykdomstilfeller i en befolkning. Smittsomme sykdommer har gjennom tidene forårsaket mange epidem…

Harald Siem

03/02/2020

1754: Skjørbuk

Medisinsk historie 1754: Skjørbuk Skjørbuk var fryktet av sjømenn som ofte var ute på langvarige seilaser. Gradvis ble de slappe, slimhinnene ble blødende, tenn…

Harald Siem

03/02/2020

Urbanisering og trangboddhet fra 1700-tallet

Medisinsk historie Urbanisering og trangboddhet fra 1700-tallet Stadsfysikus Fredrik Mellbye sa en gang at bygningsloven kanskje er den viktigste loven vi har n…

Harald Siem