Utpostens dobbelttime

Utgave 2 2022

– Å jobbe som lege er noe av det fineste

Utpostens dobbelttime Åpenhjertig president: - Å jobbe som lege er noe av det fineste Anne-Kristin Rime intervjuet av Kristina Riis Iden og Marit Tuv Anne-Karin…

Utgave 1 2022

Annerledesvalget

Utpostens dobbelttime Annerledesvalget Siri Fuglem Berg intervjuet av Therese Renaa Lege Siri Fuglem Berg valgte å bære frem et barn som hadde små utsikter til …

Utgave 7 2021

Alltid underveis

Utpostens dobbelttime Alltid underveis Mona Søndenå intervjuet av Kristina Riis Iden Mona Søndenå reiser mye. Hun har vært i Peru og Himalaya og på toppen av Ki…

Utgave 6 2021

– En jobbfokusert terapi er en annen måte å tenke behandling på

Utpostens dobbelttime - En jobbfokusert terapi er en annen måte å tenke behandling på Spørreskjemaet om mestringstro inngår i behandlingsopplegget jobbfokusert …

Lisbeth Nilsen

Utgave 6 2021

Lager egen veileder for fastlegene

Utpostens dobbelttime Lager egen veileder for fastlegene Klinikerne på Diakonhjemmet sykehus har sin egen behandlingsveileder for jobbfokusert terapi. Nå kommer…

Lisbeth Nilsen

Utgave 5 2021

Gjeteren Peter

Utpostens dobbelttime Gjeteren Peter Peter Prydz intervjuet av Kari Thori Kogstad Peter Prydz gjeter mange flokker. Hans legeliv spenner over det fjerde tiåret …

Utgave 6 2021

Klokkertro på mestringstro

Utpostens dobbelttime Klokkertro på mestringstro Ragne G.H. Gjengedal intervjuet av Lisbeth Nilsen Én faktor kan med stor sannsynlighet forutsi hvilke pasienter…

Utgave 4 2021

Mor Utposten trer av

Utpostens dobbelttime Mor Utposten trer av Tove Rutle intervjuet av Kristina Riis Iden og Kari Thori Kogstad Utpostens ferd på smale stier til reelle utposter o…

Utgave 3 2021

Den akademiske allmennlegen

Utpostens dobbelttime Den akademiske allmennlegen Steinar Westin intervjuet av Njål Flem Mæland Jeg møter professor emeritus Steinar Westin på gården Bjerkaker …

Utgave 2 2021

Veileder og stayer

Utpostens dobbelttime Veileder og stayer Svein Steinert intervjuet av Kjell-Arne Helgebostad Svein Steinert mener rekrutteringen til allmennmedisin har vært kun…

Utgave 1 2021

Det handler om fru Hansen!

Utpostens dobbelttime Hedersmannen i Helsedirektoratet: Det handler om fru Hansen! Svein Lie intervjuet av Marit Tuv Å dvele ved problemer har aldri vært Svein …

Utgave 7 2020

Stemmen som løfter opp det andre helst snakker lavt om

Utpostens dobbelttime Stemmen som løfter opp det andre helst snakker lavt om Anette Fosse intervjuet av Laila Didriksen Bak ei blå dør i Mo i Rana hører jeg kja…