Utpostens dobbelttime

Utgave 7 2022

Samfunnsmedisiner med hjerte for de svake

Utpostens dobbelttime Anne Kveim Lie: Samfunnsmedisiner med hjerte for de svake Lege og idéhistoriker Anne Kveim Lie liker å reise, men kommer alltid tilbake ti…

Jan Håkon Juul

Utgave 6 2022

Fastlegen, forskeren, forumlederen og fiskeren

Utpostens dobbelttime Hogne Sandvik Fastlegen, forskeren, forumlederen og fiskeren Hogne Sandviks historie handler om oppdagelser, innovasjoner og nysgjerrighet…

Arild Iversen

Utgave 5 2022

Den lille legen og den vide verden

Utpostens dobbelttime Linn Getz Den lille legen og den vide verden Jeg treffer Linn i et av hennes mange rette elementer: i tredje etasje på Institutt for samfu…

Njål Flem Mæland

Utgave 2 2022

– Å jobbe som lege er noe av det fineste

Utpostens dobbelttime Åpenhjertig president: - Å jobbe som lege er noe av det fineste Anne-Kristin Rime intervjuet av Kristina Riis Iden og Marit Tuv Anne-Karin…

Utgave 1 2022

Annerledesvalget

Utpostens dobbelttime Annerledesvalget Siri Fuglem Berg intervjuet av Therese Renaa Lege Siri Fuglem Berg valgte å bære frem et barn som hadde små utsikter til …

Utgave 7 2021

Alltid underveis

Utpostens dobbelttime Alltid underveis Mona Søndenå intervjuet av Kristina Riis Iden Mona Søndenå reiser mye. Hun har vært i Peru og Himalaya og på toppen av Ki…

Utgave 6 2021

– En jobbfokusert terapi er en annen måte å tenke behandling på

Utpostens dobbelttime - En jobbfokusert terapi er en annen måte å tenke behandling på Spørreskjemaet om mestringstro inngår i behandlingsopplegget jobbfokusert …

Lisbeth Nilsen

Utgave 6 2021

Lager egen veileder for fastlegene

Utpostens dobbelttime Lager egen veileder for fastlegene Klinikerne på Diakonhjemmet sykehus har sin egen behandlingsveileder for jobbfokusert terapi. Nå kommer…

Lisbeth Nilsen

Utgave 5 2021

Gjeteren Peter

Utpostens dobbelttime Gjeteren Peter Peter Prydz intervjuet av Kari Thori Kogstad Peter Prydz gjeter mange flokker. Hans legeliv spenner over det fjerde tiåret …

Utgave 6 2021

Klokkertro på mestringstro

Utpostens dobbelttime Klokkertro på mestringstro Ragne G.H. Gjengedal intervjuet av Lisbeth Nilsen Én faktor kan med stor sannsynlighet forutsi hvilke pasienter…

Utgave 4 2021

Mor Utposten trer av

Utpostens dobbelttime Mor Utposten trer av Tove Rutle intervjuet av Kristina Riis Iden og Kari Thori Kogstad Utpostens ferd på smale stier til reelle utposter o…

Utgave 3 2021

Den akademiske allmennlegen

Utpostens dobbelttime Den akademiske allmennlegen Steinar Westin intervjuet av Njål Flem Mæland Jeg møter professor emeritus Steinar Westin på gården Bjerkaker …