Utpostens dobbelttime

Utgave 5 2020

Kombilegen sjonglerer hattene utmerket

Ingebjørn Bleidvin intervjuet av Jan Håkon Juul Jan Håkon Juul Ingebjørn Bleidvin er en travel mann, ikke ulik undertegnede. Betegnende er måten intervjuet blir…

Jan Håkon Juul

Utgave 4 2020

Klok kombilege i koronakrigen

Ivar Halvorsen intervjuet av Kristina Riis Iden Kristina Riis Iden En av fastlegeordningens faddere har fremdeles tro på ordningen, bare det nå kommer friske mi…

Kristina Riis Iden

Utgave 1 2020

Gruppeintervju Plattformpilotene

- Vi føler at vi tar en for laget, sier fastlegene som er ansatt som fageksperter i gigantprosjektet Helseplattformen. Sammen med nesten 200 andre fageksperter …

Dag-Helge Rønnevik

Utgave 7 2019

Vil ha pasientenes stemme inn i legeerklæringene

- Pasientens egen presentasjon av seg og sine problemer må få like stor legal og legitim tyngde som fastlegens medisinske legeerklæring, mener fastlege ph.d. Gu…

Lisbeth Nilsen

Utgave 7 2019

Enkel måling kan avdekke hjertesykdom hos kolssyke

Pulsoksymetri bør brukes i mye større utstrekning ved kontroll av kolssyke enn det retningslinjene anbefaler. Det mener fastlege og ph.d. Lene Gjelseth Dalbak. …

LIsbeth Nilsen

Utgave 6 2019

Statistiker med signfikans

Birgit Abelsen intervjuet av Kjell-Arne Helgebostad og Mona Søndenå Kjell-Arne Helgebostad Mona Søndenå Lurer du på noe om fastlegeordningen? Spør Birgit Abelse…

Kjell-Arne Helgebostad, Mona Søndenå

Utgave 5 2019

De stemmeløses klare røst

Karine Nordstrand intervjuet av Marit Tuv Marit Tuv Hun er president i Leger Uten Grenser, men har beina godt planta på en jord hun bryr seg om. Hennes blikk og…

Marit Tuv

Utgave 4 2019

Norsams ankermann

Henning Mørland intervjuet av Tom Sundar Hans gjennomføringsevne har kommet en halv generasjon samfunnsmedisinere til gode. Henning Mørland står utrettelig på f…

Tom Sundar

Utgave 3 2019

Migranters bruk av legevakt i Oslo

Svein Eirik Ruud intervjuet av Julie Kalveland Arbeidsinnvandrere på korte arbeidskontrakter bør få et eget senter for legehjelp, mener forsker og allmennlege S…

Julie Kalveland

Utgave 3 2019

Medisinering av døende – hva vet vi om effekt?

Kristian Jansen intervjuet av Julie Kalveland Forsker Kristian Jansen mener sykehjemsleger må tenke mer over om medisiner er unødvendige. Kristian Jansen (frila…

Kristian Jansen

Utgave 2 2019

Delt omsorg i Lyngen

Martin Harbitz intervjuet av Kjell-Arne Helgebostad Martin Harbitz er opptatt av at vi leger bør bli flinkere til å lære av uheldige hendelser, egne feil og til…

Kjell-Arne Helgebostad

Utgave 1 2019

Kvinne for sin hatt

Marit Hermansen intervjuet av Tom Sundar og Mona Søndenå Hun er intet mindre enn en president med allmennlegebakgrunn som i et valgår har full støtte fra sykehu…

Tom Sundar, Mona Søndenå