Utpostens dobbelttime

Utgave 4 2021

Mor Utposten trer av

Utpostens dobbelttime Mor Utposten trer av Tove Rutle intervjuet av Kristina Riis Iden og Kari Thori Kogstad Utpostens ferd på smale stier til reelle utposter o…

Utgave 3 2021

Den akademiske allmennlegen

Utpostens dobbelttime Den akademiske allmennlegen Steinar Westin intervjuet av Njål Flem Mæland Jeg møter professor emeritus Steinar Westin på gården Bjerkaker …

Utgave 2 2021

Veileder og stayer

Utpostens dobbelttime Veileder og stayer Svein Steinert intervjuet av Kjell-Arne Helgebostad Svein Steinert mener rekrutteringen til allmennmedisin har vært kun…

Utgave 1 2021

Det handler om fru Hansen!

Utpostens dobbelttime Hedersmannen i Helsedirektoratet: Det handler om fru Hansen! Svein Lie intervjuet av Marit Tuv Å dvele ved problemer har aldri vært Svein …

Utgave 7 2020

Stemmen som løfter opp det andre helst snakker lavt om

Utpostens dobbelttime Stemmen som løfter opp det andre helst snakker lavt om Anette Fosse intervjuet av Laila Didriksen Bak ei blå dør i Mo i Rana hører jeg kja…

Utgave 6 2020

Kommer du ikke videre, utforsk det!

Utpostens dobbelttime Kommer du ikke videre, utforsk det! Emine Kale intervjuet av Lisbeth Nilsen Lisbeth Nilsen bethnil17@gmail.com Emine Kale, innvandrer fra …

Lisbeth Nilsen

Utgave 5 2020

Kombilegen sjonglerer hattene utmerket

Utpostens dobbelttime Kombilegen sjonglerer hattene utmerket Ingebjørn Bleidvin intervjuet av Jan Håkon Juul Jan Håkon Juul Ingebjørn Bleidvin er en travel mann…

Jan Håkon Juul

Utgave 4 2020

Klok kombilege i koronakrigen

Utpostens dobbelttime Klok kombilege i koronakrigen Ivar Halvorsen intervjuet av Kristina Riis Iden Kristina Riis Iden En av fastlegeordningens faddere har frem…

Kristina Riis Iden

Utgave 3 2020

Tillitsmann i krisetid

Utpostens dobbelttime Tillitsmann i krisetid Nils Kristian Klev intervjuet av Magnus Hjortdahl Magnus Hjortdahl Allmennlegeforeningens nye leder, Nils Kristian …

Magnus Hjortdahl

Utgave 2 2020

Marte Kvittum Tangen Fastlegeleder som treffer blink

Utpostens dobbelttime Marte Kvittum Tangen Fastlegeleder som treffer blink Marit Tuv Hun jakter på fornuftige retningslinjer og store fugler. Det første byr ibl…

Marit Tuv

Utgave 1 2020

Gruppeintervju Plattformpilotene

Utpostens dobbelttime Gruppeintervju Plattformpilotene - Vi føler at vi tar en for laget, sier fastlegene som er ansatt som fageksperter i gigantprosjektet Hels…

Dag-Helge Rønnevik

Utgave 7 2019

Enkel måling kan avdekke hjertesykdom hos kolssyke

Utpostens dobbelttime Enkel måling kan avdekke hjertesykdom hos kolssyke Pulsoksymetri bør brukes i mye større utstrekning ved kontroll av kolssyke enn det retn…

LIsbeth Nilsen