Turnus

Utgave 5 2017

Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning

Turnus Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning Geografisk fordeling av leger er ett av målene med turnusordningen. Formålet med denne artikkelen e…

Birgit Abelsen, Margrete Gaski