Sakset fra forskning

Utgave 6 2023

Kartla fastlegers motivasjon

Sakset fra forskning Danske forskere Kartla fastlegers motivasjon Hva er fastlegers motivasjon? Det spørsmålet har danske forskere undret seg over. Og svarene d…

Utgave 6 2023

40 pst.

Sakset fra forskning 40 pst. av foreldre med somatiske, psykiske eller rusrelaterte plager ønsket at helsepersonell skulle henvise barna deres for å få hjelp. B…

Utgave 6 2023

Risikofaktorer for komplikasjoner

Sakset fra forskning Akutt sinusitt Risikofaktorer for komplikasjoner Norske forskere har innhentet data på alle voksne pasienter diagnostisert med akutt sinusi…

Utgave 6 2023

Arbeid som helsefremmende

Sakset fra forskning Sykmeldt for depresjon Arbeid som helsefremmende Illustrasjonsfoto: Colourbox I en kvalitativ studie har norske forskere gjennom fokusgrupp…

Utgave 6 2023

Få etterlever alle livsstilsråd

Sakset fra forskning Kreftoverlevere Få etterlever alle livsstilsråd Illustrasjonsfoto: Colourbox Fysisk aktivitet er ett av rådene for helsefremmende livsstil …

Utgave 6 2023

Sjeldnere hjelp for innvandrerbarn

Sakset fra forskning Psykisk helse og pandemi Sjeldnere hjelp for innvandrerbarn Illustrasjonsfoto: Colourbox Under pandemiens nedstenging fra januar til april …

Utgave 5 2023

Klar risikofaktor for astma

Sakset fra forskning Overvekt og fedme Klar risikofaktor for astma Illustrasjonsfoto: Colourbox Det er en statistisk signifikant risiko for astma hos personer m…

Utgave 5 2023

68

Sakset fra forskning 68 Illustrasjonsfoto: Colourbox studier er inkludert i en systematisk kunnskapsoversikt og meta-analyse av kohortstudier på blodtrykk, hype…

Utgave 5 2023

Mer magesmerter etter operasjon

Sakset fra forskning Fedmekirurgi Mer magesmerter etter operasjon Illustrasjonsfoto: Colourbox Forekomsten av kroniske magesmerter var nesten doblet to år etter…

Utgave 5 2023

Papirløse var sykere

Sakset fra forskning Gravide legevaktpasienter Papirløse var sykere Illustrasjonsfoto: Colourbox Papirløse gravide som oppsøkte Allmennlegevakten ved Oslo legev…

Utgave 5 2023

Mindre diabetes med D-vitamin

Sakset fra forskning Prediabetes Mindre diabetes med D-vitamin Illustrasjonsfoto: Colourbox Tilskudd av vitamin D reduserer signifikant risikoen for diabetes ho…

Utgave 5 2023

Kognitiv terapi like bra som mindfullness

Sakset fra forskning Depresjon Kognitiv terapi like bra som mindfullness Illustrasjonsfoto: Colourbox Kognitiv atferdsterapi (CBT) og mindfullness-basert terapi…