Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Utgave 2 2023

Økte alkoholinntaket

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Randomisert til venteliste Økte alkoholinntaket Illustrasjonsfoto: Colourbox Hvordan kan resultatene i randomiserte studie…

Utgave 2 2023

Unødvendig strep-testing

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Sår hals Unødvendig strep-testing Illustrasjonsfoto: Colourbox Det var henholdsvis 20 og 30 prosent av fastlegene som vill…

Utgave 2 2023

Fastlegene er ikke tatt med

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Folkehelsearbeid Fastlegene er ikke tatt med Illustrasjonsfoto: Colourbox Forfatterne av en norsk studie viser til at ved …

Utgave 2 2023

48 pst.

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 48 pst. Illustrasjonsfoto: Colourbox av hodepinepasientene i en dansk studie ble henvist til nevrolog og 25 prosent ble he…

Utgave 1 2023

Stor belastning for familien

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Alkoholmisbruk hos eldre Stor belastning for familien Illustrasjonsfoto: Colourbox Hvordan påvirkes familiemedlemmer til e…

Utgave 1 2023

83,7 pst.

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 83,7 pst. Illustrasjonsfoto: Colourbox av allmennpraksispasienter som fikk intensiv oppfølging og støtte for røykeslutt, k…

Utgave 1 2023

Påvirker deltagelse på diabeteskurs

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Sosioøkonomiske faktorer Påvirker deltagelse på diabeteskurs Illustrasjonsfoto: Colourbox I alt 18 prosent av en kohort på…

Utgave 1 2023

Behov for bedre pasientinfo

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Medisinering Behov for bedre pasientinfo Illustrasjonsfoto: Colourbox Medisinbrukere over 40 år uttrykker behov for mer in…

Utgave 1 2023

Ulik praksis i Norge og Nederland

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Depresjonsbehandling Ulik praksis i Norge og Nederland Illustrasjonsfoto: Colourbox Norske forskere har sammenlignet behan…

Utgave 1 2023

Høy fastlegekontinuitet – mindre spesialistbruk

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Type 2-diabetes Høy fastlegekontinuitet - mindre spesialistbruk Illustrasjonsfoto: Colourbox To av tre med type 2-diabetes…

Utgave 7 2022

Økt dødelighet hos uføre

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Hunt-data Økt dødelighet hos uføre Illustrasjonsfoto: Colourbox Blant over 30 000 deltagere i alderen 25-44 år som deltok …

Utgave 7 2022

48 pst

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 48 pst av norske fastlegepasienter har kroniske søvnproblemer, ifølge selvrapportering og basert på Bergen Insomni Skala (…