Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Utgave 2 2022

Store variasjoner i Europa

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Antibiotikabruk Store variasjoner i Europa Illustrasjonsfoto: Colourbox Antibiotikaforskriving for luftveisinfeksjon varie…

Utgave 2 2022

82 prosent

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 82 prosent av innvandrere som sommeren 2020 svarte på en nettundersøkelse, opplevde at de hadde tilstrekkelig informasjon …

Utgave 2 2022

Bedre kolesterol og blodtrykk

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Oppfølging på poliklinikk Bedre kolesterol og blodtrykk Illustrasjonsfoto: Colourbox Strukturert og regelmessig oppfølging…

Utgave 2 2022

Utdanning forbundet med uoppdaget diabetes

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Sosial ulikhet Utdanning forbundet med uoppdaget diabetes Illustrasjonsfoto: Colourbox Udiagnostisert diabetes forekom sje…

Utgave 2 2022

Savnet bedre oppfølging

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Svangerskapsdiabetes Savnet bedre oppfølging Illustrasjonsfoto: Colourbox I en kvalitativ studie i allmennpraksis fra Stav…

Utgave 2 2022

Søker hjelp hos Allah før fastlegen

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Syriske flyktninger Søker hjelp hos Allah før fastlegen Illustrasjonsfoto: Colourbox Når syriske flyktninger trenger hjelp…

Utgave 1 2022

Påvirkes av bruken året før kirurgi

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Opioidbruk etter ryggoperasjon Påvirkes av bruken året før kirurgi Ilustrasjonsfoto: Colourbox Norske forskere har sett på…

Utgave 1 2022

6 prosent

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 6 prosent av pasienter med mild covid-19 hadde oppsøkt fastlege eller legevakt minst en gang i løpet av de 12 ukene før de…

Utgave 1 2022

Utkonkurrerte allmennlegene

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Kunstig intelligens Utkonkurrerte allmennlegene Artificial intelligence (AI) - kunstig intelligens - er lite testet ut i a…

Utgave 1 2022

Fikk psykososiale konsekvenser

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Påvist aneurisme ved screening Fikk psykososiale konsekvenser Fra 2009 innførte Sverige gradvis screening for abdominalt a…

Utgave 1 2022

Mer depresjon og angst

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Jobbstress under graviditet Mer depresjon og angst Stress under graviditeten ser ut til å ha betydning for symptomer på an…

Utgave 7 2021

Langt mer utsatt for sykdom

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Sosial ulikhet Langt mer utsatt for sykdom Illustrasjonsfoto: Colourbox Barn som vokser opp med foreldre som har lav innte…