Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Utgave 3 2021

Andelen norske diabetespasienter som er overbehandlet, er relativt liten

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Type 2-diabetes Andelen norske diabetespasienter som er overbehandlet, er relativt liten Ilustrasjonsfoto: Colourbox Drøyt…

Utgave 3 2021

Mer enn én av ti drakk mer alkohol

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Pandemien Mer enn én av ti drakk mer alkohol Ilustrasjonsfoto: Colourbox Bergens-forskere har sett på alkoholforbruket de …

Utgave 3 2021

Liten nytte av CRP

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Influensa-symptomer Liten nytte av CRP Ilustrasjonsfoto: Colourbox Det er ingen grunn til å teste CRP ved influensalignend…

Utgave 3 2021

Ambivalente pasienter

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Lavrisiko prostatakreft Ambivalente pasienter Ilustrasjonsfoto: Colourbox Hvordan reagerer menn på å få prostata-kreft-dia…

Utgave 3 2021

Fanger ikke opp eksistensielle behov

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Palliasjon Fanger ikke opp eksistensielle behov Ilustrasjonsfoto: Colourbox Hvilke eksistensielle bekymringer uttrykker al…

Utgave 7 2020

Ikke samstemt kommunikasjon

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Fastleger og sykehusleger Ikke samstemt kommunikasjon Illustrasjonsfoto: Colourbox I hvilken grad informerer sykehusleger …

Utgave 7 2020

Hjelp til å kunne hjelpe

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Etterlatte Hjelp til å kunne hjelpe Illustrasjonsfoto: Colourbox «Bereavement Care in the Wake of COVID-19: Offering Condo…

Utgave 7 2020

Sammenlignet SQ og SPICT

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Kartleggingsverktøy Sammenlignet SQ og SPICT Spørsmålstegn: Colourbox Nederlandske forskere har sammenlignet fastlegers br…

Utgave 5 2020

Hvem treffer blink?

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Pasienten og legen Hvem treffer blink? Illustrasjonsfoto: Colourbox Ville du trodd at pasienten var bedre enn deg som lege…

Utgave 5 2020

Stiller færre spørsmål

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Konsultasjoner Stiller færre spørsmål Illustrasjonsfoto: Colourbox Allmennlege-pasienter stilte færre spørsmål til legen s…

Utgave 5 2020

De dårligste utredet av fastleger

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Kognitiv svikt De dårligste utredet av fastleger Illustrasjonsfoto: Colourbox Pasienter med kognitiv svikt som vurderes av…

Utgave 5 2020

Lite samhandling

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Diabetes-team Lite samhandling Illustrasjonsfoto: Colourbox Seks fastleger, tre sykepleiere og to helsesekretærer, som inn…