Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Utgave 4 2022

God effekt av kognitiv terapi på nett

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Frykt for hjertesykdom God effekt av kognitiv terapi på nett Illustrasjonsfoto: Colourbox Internettbasert kognitiv atferds…

Utgave 4 2022

Liten andel – men ugunstig risikoprofil

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Udiagnostisert diabetes Liten andel - men ugunstig risikoprofil Illustrasjonsfoto: Colourbox Forekomsten av diabetes i mat…

Utgave 4 2022

Kvinner oftere akuttinnlagt

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Røyking og hjerteinfarkt Kvinner oftere akuttinnlagt Illustrasjonsfoto: Colourbox Det er kjent at røyking er forbundet med…

Utgave 4 2022

En av fem var legemiddelrelatert

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Akuttinnleggelser En av fem var legemiddelrelatert Illustrasjonsfoto: Colourbox Gjennomsnittlig alder på pasientene i stud…

Utgave 4 2022

Øker risikoen for smerter hos unge

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Lav sosial aksept Øker risikoen for smerter hos unge Illustrasjonsfoto: Colourbox Hvor stor rolle har liten sosial aksept …

Utgave 2 2022

Store variasjoner i Europa

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Antibiotikabruk Store variasjoner i Europa Illustrasjonsfoto: Colourbox Antibiotikaforskriving for luftveisinfeksjon varie…

Utgave 2 2022

82 prosent

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 82 prosent av innvandrere som sommeren 2020 svarte på en nettundersøkelse, opplevde at de hadde tilstrekkelig informasjon …

Utgave 2 2022

Bedre kolesterol og blodtrykk

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Oppfølging på poliklinikk Bedre kolesterol og blodtrykk Illustrasjonsfoto: Colourbox Strukturert og regelmessig oppfølging…

Utgave 2 2022

Utdanning forbundet med uoppdaget diabetes

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Sosial ulikhet Utdanning forbundet med uoppdaget diabetes Illustrasjonsfoto: Colourbox Udiagnostisert diabetes forekom sje…

Utgave 2 2022

Savnet bedre oppfølging

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Svangerskapsdiabetes Savnet bedre oppfølging Illustrasjonsfoto: Colourbox I en kvalitativ studie i allmennpraksis fra Stav…

Utgave 2 2022

Søker hjelp hos Allah før fastlegen

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Syriske flyktninger Søker hjelp hos Allah før fastlegen Illustrasjonsfoto: Colourbox Når syriske flyktninger trenger hjelp…

Utgave 1 2022

Påvirkes av bruken året før kirurgi

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Opioidbruk etter ryggoperasjon Påvirkes av bruken året før kirurgi Ilustrasjonsfoto: Colourbox Norske forskere har sett på…