Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Utgave 5 2020

Hvem treffer blink?

Pasienten og legen Illustrasjonsfoto: Colourbox Ville du trodd at pasienten var bedre enn deg som lege til å anslå langtidsrisikoen for sykdom forårsaket av høy…

Utgave 5 2020

Manglende oppfølgingsbehov

Hjemmesykepleie Illustrasjonsfoto: Colourbox Informasjon om psykososiale behov og fremtidig behov for oppfølging er sjelden lett tilgjengelig for hjemmesykeplei…

Utgave 5 2020

Lite samhandling

Diabetes-team Illustrasjonsfoto: Colourbox Seks fastleger, tre sykepleiere og to helsesekretærer, som inngikk i fem ulike diabetes-team, er intervjuet av stipen…

Utgave 5 2020

De dårligste utredet av fastleger

Kognitiv svikt Illustrasjonsfoto: Colourbox Pasienter med kognitiv svikt som vurderes av fastlege eller av andre fagfolk i kommunen, skiller seg ut fra pasiente…

Utgave 5 2020

Stiller færre spørsmål

Konsultasjoner Illustrasjonsfoto: Colourbox Allmennlege-pasienter stilte færre spørsmål til legen sin i 2016 enn i 2007. Det finner i hvert fall nederlandske fo…