Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Utgave 7 2022

Økt dødelighet hos uføre

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Hunt-data Økt dødelighet hos uføre Illustrasjonsfoto: Colourbox Blant over 30 000 deltagere i alderen 25-44 år som deltok …

Utgave 7 2022

48 pst

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 48 pst av norske fastlegepasienter har kroniske søvnproblemer, ifølge selvrapportering og basert på Bergen Insomni Skala (…

Utgave 7 2022

Mer utfordrende for uerfarne leger

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Fastlege-undersøkelse Mer utfordrende for uerfarne leger Illustrasjonsfoto: Colourbox Hva er en fastleges daglige oppgaver…

Utgave 7 2022

Færre komplikasjoner hos høyutdannede

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Type 2-diabetes Færre komplikasjoner hos høyutdannede Illustrasjonsfoto: Colourbox Norske forskere har sett på sammenhenge…

Utgave 7 2022

Så forskjeller blant etniske grupper

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Kontinuitet Så forskjeller blant etniske grupper Illustrasjonsfoto: Colourbox Pasienter tilhørende følgende etniske minori…

Utgave 7 2022

Forskrev færre antibiotikaresepter

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Høyempati-leger Forskrev færre antibiotikaresepter Illustrasjonsfoto: Colourbox En dansk studie indikerer at fastleger med…

Utgave 6 2022

Ulikt syn på egen rolle

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Palliativ omsorg Ulikt syn på egen rolle Illustrasjonsfoto: Colourbox Fastlegenes brede medisinske kunnskap, deres rolle s…

Utgave 6 2022

48 pst.

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 48 pst. av fastlegepasienter mente selv de hadde dårlig helse. Det viser en studie blant 866 pasienter ved 47 fastlegekont…

Utgave 6 2022

Mindre psykose med smertebehandling

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Sykehjemspasienter Mindre psykose med smertebehandling Illustrasjonsfoto: Colourbox Det er en sammenheng mellom smerter og…

Utgave 6 2022

Over ti prosent av fastlegekonsultasjonene

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Luftveisinfeksjoner Over ti prosent av fastlegekonsultasjonene Illustrasjonsfoto: Colourbox Luftveisinfeksjoner utgjorde 1…

Utgave 6 2022

Så effekt av tilstrekkelig proteininntak

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Skrøpelighet hos eldre Så effekt av tilstrekkelig proteininntak Illustrasjonsfoto: Colourbox Inntak av proteiner målt i gr…

Utgave 6 2022

Savner bedre kommunikasjon

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Palliativ omsorg Savner bedre kommunikasjon Illustrasjonsfoto: Colourbox Mangel på kommunikasjon, både lokalt og mellom sp…