Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Utgave 4 2021

Få med infarkt og slag når behandlingsmålene

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Sekundærforebygging Få med infarkt og slag når behandlingsmålene Illustrasjonsfoto: Colourbox Det trengs bedre oppfølging …

Utgave 4 2021

Henviste bare én av tre

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Hyperkolesterolemi Henviste bare én av tre Danske forskere har kartlagt forekomsten av familiær hyperkolesterolemi ved å g…

Utgave 4 2021

Ikke mindre sykmelding etter intervensjon

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Jobbstress Ikke mindre sykmelding etter intervensjon Illustrasjonsfoto: Colourbox Svenske forskere har i en randomisert st…

Utgave 4 2021

Mener fastleger vet for lite

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Svangerskapsdiabetes Mener fastleger vet for lite Illustrasjonsfoto: Colourbox Kvinner med svangerskapsdiabetes opplever a…

Utgave 4 2021

Tilbakemelding reduserte forskriving

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Benzodiazpiner Tilbakemelding reduserte forskriving Illustrasjonsfoto: Colourbox Det viser en kanadisk blindet og randomis…

Utgave 3 2021

Andelen norske diabetespasienter som er overbehandlet, er relativt liten

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Type 2-diabetes Andelen norske diabetespasienter som er overbehandlet, er relativt liten Ilustrasjonsfoto: Colourbox Drøyt…

Utgave 3 2021

Liten nytte av CRP

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Influensa-symptomer Liten nytte av CRP Ilustrasjonsfoto: Colourbox Det er ingen grunn til å teste CRP ved influensalignend…

Utgave 3 2021

Ambivalente pasienter

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Lavrisiko prostatakreft Ambivalente pasienter Ilustrasjonsfoto: Colourbox Hvordan reagerer menn på å få prostata-kreft-dia…

Utgave 3 2021

Fanger ikke opp eksistensielle behov

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Palliasjon Fanger ikke opp eksistensielle behov Ilustrasjonsfoto: Colourbox Hvilke eksistensielle bekymringer uttrykker al…

Utgave 3 2021

Mer enn én av ti drakk mer alkohol

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Pandemien Mer enn én av ti drakk mer alkohol Illustrasjonsfoto: Colourbox Bergens-forskere har sett på alkoholforbruket de…

Utgave 7 2020

Ikke samstemt kommunikasjon

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Fastleger og sykehusleger Ikke samstemt kommunikasjon Illustrasjonsfoto: Colourbox I hvilken grad informerer sykehusleger …

Utgave 7 2020

Hjelp til å kunne hjelpe

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Etterlatte Hjelp til å kunne hjelpe Illustrasjonsfoto: Colourbox «Bereavement Care in the Wake of COVID-19: Offering Condo…