Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Utgave 4 2023

Sosial ulikhet og tilgang på spesialist

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Helseøkonomi Sosial ulikhet og tilgang på spesialist Illustrasjonsfoto: Colourbox Hvordan påvirker økonomiske insentiver o…

Utgave 4 2023

På det meste mer enn doblet under pandemien

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Sykefravær På det meste mer enn doblet under pandemien Illustrasjonsfoto: Colourbox Sykefraværet blant helsearbeidere økte…

Utgave 4 2023

Oppdager selv mange med urogenital kreft

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Allmennlegene Oppdager selv mange med urogenital kreft Illustrasjonsfoto: Colourbox Flere tilfeller av urogenital kreft bl…

Utgave 4 2023

Sjelden brukt i allmennpraksis

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Pasientrapporterte data Sjelden brukt i allmennpraksis Allmennpraksis-pasienter kommer relativt sjelden med egne data til …

Utgave 4 2023

Oftere hos legen før og etter

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Hjertestansoverlevere Oftere hos legen før og etter Illustrasjonsfoto: Colourbox Overlevende etter hjertestans hadde økt b…

Utgave 4 2023

27 pst.

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 27 pst. høyere risiko for infeksjon ble sett hos personer som sov mindre enn seks timer i løpet av døgnet, sammenliknet me…

Utgave 2 2023

Økte alkoholinntaket

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Randomisert til venteliste Økte alkoholinntaket Illustrasjonsfoto: Colourbox Hvordan kan resultatene i randomiserte studie…

Utgave 2 2023

Unødvendig strep-testing

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Sår hals Unødvendig strep-testing Illustrasjonsfoto: Colourbox Det var henholdsvis 20 og 30 prosent av fastlegene som vill…

Utgave 2 2023

Fastlegene er ikke tatt med

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Folkehelsearbeid Fastlegene er ikke tatt med Illustrasjonsfoto: Colourbox Forfatterne av en norsk studie viser til at ved …

Utgave 2 2023

48 pst.

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 48 pst. Illustrasjonsfoto: Colourbox av hodepinepasientene i en dansk studie ble henvist til nevrolog og 25 prosent ble he…

Utgave 1 2023

Stor belastning for familien

Sakset fra allmennmedisinsk forskning Alkoholmisbruk hos eldre Stor belastning for familien Illustrasjonsfoto: Colourbox Hvordan påvirkes familiemedlemmer til e…

Utgave 1 2023

83,7 pst.

Sakset fra allmennmedisinsk forskning 83,7 pst. Illustrasjonsfoto: Colourbox av allmennpraksispasienter som fikk intensiv oppfølging og støtte for røykeslutt, k…