Sakset forskning på sykmelding og retur til arbeid

Utgave 6 2021

Raskere tilbake til jobb

Sakset forskning på sykmelding og retur til arbeid Døgnopphold Raskere tilbake til jobb Illustrasjonsfoto: Colourbox Arbeidsrettet rehabilitering med døgnopphol…

Utgave 6 2021

Så på jobbrelasjon

Sakset forskning på sykmelding og retur til arbeid Sykmeldt for ryggsmerter Så på jobbrelasjon Illustrasjonsfoto: Colourbox Danske forskere delte 476 personer, …

Utgave 6 2021

Sammenheng med sykmeldingsgrad

Sakset forskning på sykmelding og retur til arbeid Arbeidsmiljø Sammenheng med sykmeldingsgrad Illustrasjonsfoto: Colourbox Forskerne bak en norske studie med 6…

Utgave 6 2021

Fire subgrupper

Sakset forskning på sykmelding og retur til arbeid Sykmeldte Fire subgrupper Illustrasjonsfoto: Colourbox Forskere i en norsk studie har sett på 532 personer so…

Utgave 6 2021

Lite forskning

Sakset forskning på sykmelding og retur til arbeid E-helseintervensjon Lite forskning Illustrasjonsfoto: Colourbox Norske forskere har gjort litteratursøk på pu…