Presentasjon av doktorgrader

Utgave 1 2019

Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle

Presentasjon av doktorgrader Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle Anette Fosse Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (Uni Research He…

Anette Fosse, Margrethe Aase Schaufel, Kirsti Malterud, Sabine Ruths

Utgave 1 2019

Uheldig legemiddelbruk hos eldre – en moderne epidemiologi

Presentasjon av doktorgrader Uheldig legemiddelbruk hos eldre - en moderne epidemiologi Gunhild Alvik Nyborg Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og…

Gunhild Alvik Nyborg, Mette Brekke, Jørund Straand

Utgave 1 2019

Kjennskap til egen diagnose – helsemessige konsekvenser?

Presentasjon av doktorgrader Kjennskap til egen diagnose - helsemessige konsekvenser? Pål Jørgensen Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU Siri Forsmo…

Pål Jørgensen, Siri Forsmo, Arnulf Langhammer, Steinar Krokstad

Utgave 1 2019

Legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis

Presentasjon av doktorgrader Legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis Anja Brænd Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet …

Anja Brænd, Atle Klovning, Jørund Straand

Utgave 1 2019

Allmennlegers erfaringer som portvakt: Utfordringer, håndtering og konsekvenser

Presentasjon av doktorgrader Allmennlegers erfaringer som portvakt: Utfordringer, håndtering og konsekvenser Stein Nilsen Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Berg…

Stein Nilsen, Kirsti Malterud, Aase Aamland