Presentasjon av doktorgrader

Utgave 1 2019

Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle

Anette Fosse Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (Uni Research Helse) Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet,…

Anette Fosse, Margrethe Aase Schaufel, Kirsti Malterud, Sabine Ruths

Utgave 1 2019

Allmennlegers erfaringer som portvakt: Utfordringer, håndtering og konsekvenser

Stein Nilsen Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Bergen, UNI Research Helse Forskningsgruppen for allmennmedisin, Institutt for global og samfunnsmedisin, Univers…

Stein Nilsen, Kirsti Malterud, Aase Aamland

Utgave 1 2019

Uheldig legemiddelbruk hos eldre – en moderne epidemiologi

Gunhild Alvik Nyborg Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Mette Brekke Veileder, professor Avdeling for allmennmedi…

Gunhild Alvik Nyborg, Mette Brekke, Jørund Straand

Utgave 1 2019

Kjennskap til egen diagnose – helsemessige konsekvenser?

Pål Jørgensen Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU Siri Forsmo Veileder, professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU Arnulf Langhamme…

Pål Jørgensen, Siri Forsmo, Arnulf Langhammer, Steinar Krokstad

Utgave 1 2019

Legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis

Anja Brænd Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Atle Klovning Veileder, førsteamanuensis Avdeling for allmennmedisi…

Anja Brænd, Atle Klovning, Jørund Straand