Praksis

Utgave 5 2023

Prostataprat

Praksis Prostataprat Det enkle er ofte det beste. Noen ganger fungerer det slik. Opparbeidet tillitt kan være nok til at pasienten raskt konkluderer: Om du mene…

Njål Flem Mæland