Pasientrettigheter

Utgave 5 2023

Pasient- og brukerombudet – hvem er vi og hva gjør vi?

Pasientrettigheter Pasient- og brukerombudet - hvem er vi og hva gjør vi? ‘Fastlegen min forstår ingenting, hva kan jeg gjøre?’ Slik starter en typisk fastlegeh…

Jannicke Bruvik