PMU 2022

Utgave 7 2022

Smeltedigelen Primærmedisinsk uke

PMU 2022 Smeltedigelen Primærmedisinsk uke Etter en lang og uønsket pandemi-dvale var det igjen mulig å møtes til Primærmedisinsk uke. At gjensynet var hjerteli…

Inga Marthe Grønseth

Utgave 7 2022

Poetisk åpning

PMU 2022 Poetisk åpning Anne Kristine Bergem er spesialist i psykiatri, fagrådgiver ved Pårørendesenteret, spesialrådgiver i Norsk psykiatrisk forening og først…

Utgave 7 2022

Utposten gratulerer prisvinnere!

PMU 2022 Utposten gratulerer prisvinnere! Det ble utdelt totalt fem priser under festmiddagen på PMU. Anders Forsdahls pris, to forskningspriser, medarbeiderpri…

Utgave 7 2022

Hva synes du om statsbudsjettet?

PMU 2022 5 på PMU Hva synes du om statsbudsjettet? Christian Wirsching fastlege ved Gjerdrum legesenter «Gitt de rammene som var for dette statsbudsjettet, syne…