PMU 2018

Utgave 1 2019

Abstracts

Forskningsdagen på primærmedisinsk uke (PMU) i 2018 inneholdt presentasjoner av en rekke ulike forskningsprosjekter, helt fra prosjekter i en tidlig fase, og fr…

Utgave 7 2018

Helse og håp – på jorden et sted

Ledsaget av kraftfulle toner fra nykomponert musikk for anledningen, erklærte president Marit Hermansen Primærmedisinsk uke 2018 for offisielt åpnet. Før det fi…

Dag-Helge Rønnevik

Utgave 7 2018

Pristildelinger ved PMU 2018

Tradisjonen tro ble en rekke hederspriser delt ut under PMU - til leger og medarbeidere som har gjort seg bemerket i sitt fag eller arbeid, lokalt, regionalt og…

  Utpostens redaksjon

Utgave 7 2018

Jubileumsforedrag: Totalt sjangerfritt

Jørund Strand til venstre holdt hovedforelesningen, som også var jubileumsforedag ved PMU. I midten på bildet Christian Fredrik Borchgrevink og til høyre Dag Br…

Kristina Riis Iden