Kunnskapsmodell

Utgave 2 2020

Vi trenger nye modeller og begreper for å beskrive allmennmedisinens kjerneaktiviteter

Kunnskapsmodell Vi trenger nye modeller og begreper for å beskrive allmennmedisinens kjerneaktiviteter - Vet vi ikke hva vi gjør, kan vi ikke diskutere hvordan …

Lisbeth Nilsen