Kommunikasjon

Utgave 4 2019

Hvordan sier vi nei?

Kommunikasjon Hvordan sier vi nei? Legerollens portvokterfunksjon stiller krav til at legen kan si nei og sette grenser, også i situasjoner der pasienten ønsker…

Njål Flem Mæland