Kommunehelsetjeneste

Utgave 6 2020

Organisering av heldøgns kommunal legevakt i Steigen kommune

Kommunehelsetjeneste Tilbake til røttene Organisering av heldøgns kommunal legevakt i Steigen kommune Organisering av et forsvarlig og bærekraftig legevakttilbu…

Einar Stødle