Kollegahjørnet

Utgave 1 2020

Norsk revmatologisk forening

Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarbeid og overdiagnostikk? Velko…

Helena Andersson

Utgave 7 2019

Nevrologisk forening

Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarbeid og overdiagnostikk? Velko…

Utgave 6 2019

Norsk barnelegeforening

Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarbeid og overdiagnostikk? Velko…

Ketil Stordal

Utgave 5 2019

Gastromedisin

Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarbeid og overdiagnostikk? Velko…

Mette Vesterhus