Kollegahjørnet

Utgave 3 2021

Norsk forening for geriatri

Kollegahjørnet Norsk forening for geriatri Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenke…

Paal Naalsund

Utgave 1 2021

Den norske patologforening

Kollegahjørnet Den norske patologforening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker…

Ulla Randen

Utgave 6 2020

Norsk radiologisk forening

Kollegahjørnet Norsk radiologisk forening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker…

Utgave 4 2020

Norsk oftalmologisk forening

Kollegahjørnet Norsk oftalmologisk forening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenk…

Martin Andreas Ystad

Utgave 3 2020

Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin (NFRAM)

Kollegahjørnet Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin (NFRAM) Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er…

Guri Spillhaug

Utgave 1 2020

Norsk revmatologisk forening

Kollegahjørnet Norsk revmatologisk forening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenk…

Helena Andersson

Utgave 7 2019

Nevrologisk forening

Kollegahjørnet Nevrologisk forening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om…

Utgave 6 2019

Norsk barnelegeforening

Kollegahjørnet Norsk barnelegeforening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de…

Ketil Stordal

Utgave 5 2019

Gastromedisin

Kollegahjørnet Gastromedisin Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarb…

Mette Vesterhus