Kollegahjørnet

Utgave 2 2023

Norsk Onkologisk faggruppe

Kollegahjørnet Norsk Onkologisk faggruppe Velkommen til kollegahjørnet, Daniel Heinrich, styreleder i Norsk Onkologisk Forening (NOF) og Inger Marie Sandvik, st…

Daniel Heinrich, Inger Marie Sandvik

Utgave 4 2022

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Kollegahjørnet Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening Velkommen til kollegahjørnet, Christina Eliassen, styreleder i Norsk barne- og ungdomspsyskiatrisk fo…

Utgave 2 2022

Norsk gynekologisk forening

Kollegahjørnet Norsk gynekologisk forening Velkommen til kollegahjørnet, Kirsten Hald, nestleder i Norsk gynekologisk forening. Kirsten Hald er nestleder i Nors…

Utgave 1 2022

Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM)

Kollegahjørnet Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) Velkommen til kollegahjørnet, Tom Sundar, Leder i Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) Tom Sundar …

Utgave 5 2021

Norsk forening for arbeidsmedisin

Kollegahjørnet Norsk forening for arbeidsmedisin Velkommen til kollegahjørnet, Kjersti Skantze, leder i Norsk forening for arbeidsmedisin Hvor mange arbeidsmedi…

Utgave 3 2021

Norsk forening for geriatri

Kollegahjørnet Norsk forening for geriatri Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenke…

Paal Naalsund

Utgave 1 2021

Den norske patologforening

Kollegahjørnet Den norske patologforening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker…

Ulla Randen

Utgave 6 2020

Norsk radiologisk forening

Kollegahjørnet Norsk radiologisk forening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker…

Utgave 4 2020

Norsk oftalmologisk forening

Kollegahjørnet Norsk oftalmologisk forening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenk…

Martin Andreas Ystad

Utgave 3 2020

Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin (NFRAM)

Kollegahjørnet Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin (NFRAM) Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er…

Guri Spillhaug

Utgave 1 2020

Norsk revmatologisk forening

Kollegahjørnet Norsk revmatologisk forening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenk…

Helena Andersson

Utgave 7 2019

Nevrologisk forening

Kollegahjørnet Nevrologisk forening Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om…