Klima og helse

05/08/2022

Fossilfrie investeringer i kampen mot klimakrisen

Klima og helse Fossilfrie investeringer i kampen mot klimakrisen Legeforeningens skal ikke lenger tjene penger på utvinning av kull, olje og gass. I april beslu…

Knut Mork Skagen, Kjell-Arne Helgebostad

09/08/2021

Kampen for en friskere planet

Klima og helse Kampen for en friskere planet Livet på jorden har en lang og dramatisk utviklingshistorie, hvor livsformene er blitt styrt av de fysiske og kjemi…

John Gunnar Mæland, Erlend Tuseth Aasheim

07/12/2020

Resept for en febril planet

Klima og helse Resept for en febril planet Er det plass til en hel klode inn på behandlingsrommet? Helsepersonell kan gjøre mye for å bidra til et mer levelig k…

Knut Mork Skagen