Infeksjonssykdommer

Utgave 1 2021

Fra kolera til korona

Infeksjonssykdommer Fra kolera til korona Koleraepidemien i Christiania i 1853 var den største og viktigste koleraepidemien i Norge. Takket være et omfattende k…

Magne Nylenna, Erlend Hem