Historikk

Utgave 7 2019

Kommunelegene – fra dobbeltstemme til hviskelek?

Historikk Kommunelegene - fra dobbeltstemme til hviskelek? Det er ingen særskilte mekanismer lengre som eksplisitt sikrer kommunelegens uttalelse og tilrådinger…

Dag-Helge Rønnevik, Geir Sverre Braut, Betty Pettersen