Helsefremmende tiltak

Utgave 2 2017

Helsefremmende tiltak i samfunnsmedisinen

Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak i samfunnsmedisinen Samfunnsmedisin er et fagområde der forebyggende og grupperettede tiltak står sentralt. Samfunns…

Henning Mørland

Utgave 2 2017

God helse skaper vi sammen

Helsefremmende tiltak God helse skaper vi sammen Å skape en samfunnsutvikling som fremmer helse og reduserer sosiale helseforskjeller har aldri vært viktigere. …

Sunne Kommuner