Helsefremmende tiltak

Utgave 2 2017

Helsefremmende tiltak i samfunnsmedisinen

Samfunnsmedisin er et fagområde der forebyggende og grupperettede tiltak står sentralt. Samfunnsmedisineren som fagperson og legespesialist kan bidra til utvikl…

Henning Mørland

Utgave 2 2017

God helse skaper vi sammen

Å skape en samfunnsutvikling som fremmer helse og reduserer sosiale helseforskjeller har aldri vært viktigere. Hvordan kan legene spille en større rolle i det f…

Sunne Kommuner