Helsefremmende tiltak

Utgave 4 2022

Endringer i tuberkuloseundersøkelse av flyktninger og asylsøkere ved ankomst

Helsefremmende tiltak Endringer i tuberkuloseundersøkelse av flyktninger og asylsøkere ved ankomst Fra april i år er det blitt innført to endringer i den obliga…

Karine Nordstrand, Trude Arnesen

Utgave 2 2017

Helsefremmende tiltak i samfunnsmedisinen

Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak i samfunnsmedisinen Samfunnsmedisin er et fagområde der forebyggende og grupperettede tiltak står sentralt. Samfunns…

Henning Mørland

Utgave 2 2017

God helse skaper vi sammen

Helsefremmende tiltak God helse skaper vi sammen Å skape en samfunnsutvikling som fremmer helse og reduserer sosiale helseforskjeller har aldri vært viktigere. …

Sunne Kommuner