Frie foredrag

Utgave 1 2019

ACUBACK-studien: Akupunktur for akutte korsryggsmerter – en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis

Trygve Skonnord Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Holgeir Skjeie Avdeling for allmennmedisin, Institutt for hels…

Trygve Skonnord, Holgeir Skjeie, Mette Brekke, Margreth Grotle, Atle Klovning, Arne Fetveit

Utgave 1 2019

Bronkiolittbehandling før og etter endring i anbefalt forstøverbehandling – en gjennomgang av forstøverbehandlingen i primær- og sekundærhelsetjenesten i Oslo m…

Nicolai Klem Oslo Kommunale Allmennlegevakt Odd Martin Vallersnes Oslo Kommunale Allmennlegevakt Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Un…

Nicolai Klem, Odd Martin Vallersnes, Beate Nilsen, Håvard Ove Skjerven, Mette Brekke

Utgave 1 2019

Physical activity during pregnancy – relation with postpartum depression

Nilam Shakeel General Practice Research Unit (AFE), Department of General Practice, Institute of Health and Society, University of Oslo Kåre Rønn Richardsen Dep…

Nilam Shakeel, Kåre Rønn Richardsen, Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning, Egil W. Martinsen, Anne Karen Jenum

Utgave 1 2019

Seksuelt overførbare infeksjoner etter seksuelt overgrep

Katarina Skjælaaen Allmennlegevakten, Helseetaten Oslo kommune Mette Brekke Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo He…

Katarina Skjælaaen, Mette Brekke, Helle Nesvold, Anne Olaug Olsen, Anne-Marte Bakken Kran, Miriam Sare, Odd Martin Vallersnes

Utgave 1 2019

Palliative primary care – a Norwegian questionnaire study on General Practitioners’ role

Anne Fasting General Practice Research Unit, Department of Public Health and Nursing, NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim Unit for P…

Anne Fasting, Irene Hetlevik, Bente Prytz Mjølstad

Utgave 1 2019

Diabetes hos sørasiater, utfordringer og muligheter. En kohortstudie av pasienter fra Sør-Asia med type 2 diabetes i allmennpraksis

Noreen Yahya Allmennmedisinsk forskningsenhet, Universitetet i Oslo Anh Thi Tran Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Os…

Noreen Yahya, Anh Thi Tran

Utgave 1 2019

Har metenamin effekt hos kvinner med residiverende urinveisinfeksjoner?

Linda Rui Antibiotikasenteret for primærmedisin, Avd. for allmennmedisin, HELSAM, UiO Svein Gjelstad Antibiotikasenteret for primærmedisin, Avd. for allmennmedi…

Linda Rui, Svein Gjelstad, Morten Lindbæk