Faggruppe

Utgave 4 2020

Til orientering: Håndbok i klinisk kommunikasjon

Faggruppe Til orientering: Håndbok i klinisk kommunikasjon Harald Sundby Faggruppen for klinisk kommunikasjon Njål Flem Mæland Faggruppen for klinisk kommunikas…

Harald Sundby, Njål Flem Mæland