Du skal skrive ditt fag

Utgave 2 2023

Legeerklæring som sjanger

Du skal skrive ditt fag Legeerklæring som sjanger Under primærmedisinsk uke arrangerte redaksjonen i Utposten et skrivekurs inspirert av Per Fuggeli sin artikke…

Njål Flem Mæland