Digitale helsetjenester

Utgave 7 2021

Legevaktindeks – for bedre telefonvurderinger ved akutthenvendelser til legevakt og fastlege

Digitale helsetjenester Legevaktindeks - for bedre telefonvurderinger ved akutthenvendelser til legevakt og fastlege Å håndtere henvendelser om akutt helsehjelp…

Ingrid H. Johansen, Vivian Midtbø, Siri-Linn Schmidt Fotland

Utgave 7 2021

Video – et stort steg for legevaktarbeid

Digitale helsetjenester Video - et stort steg for legevaktarbeid En ny løsning for videokommunikasjon er tatt i bruk ved en av fire norske legevaktsentraler. De…

Nathalie Sandal

Utgave 7 2021

Enklere presentasjon av legekontoret på nett

Digitale helsetjenester Helsenorge.no Enklere presentasjon av legekontoret på nett Er du fastlege og bruker helsenorge.no? Med tjenesten vårt helsetilbud kan du…

Tonje Ellingsen

Utgave 1 2020

Digitalisering i ei berekraftig fastlegeordning

Digitale helsetjenester Digitalisering i ei berekraftig fastlegeordning Ei modernisering av fastlegeordninga inkluderer bruk av digitale tenester i kommunikasjo…

Jon-Torgeir Lunke, Nina Brøyn

Utgave 1 2020

Nätvård tycks inte avlasta traditionell primärvård

Digitale helsetjenester Nätvård tycks inte avlasta traditionell primärvård Skånska patienter som kontaktat nätvårdsföretag hade också fler kontakter med traditi…

Lina Maria Ellegård, Gustav Kjellsson