Digitale helsetjenester

Utgave 1 2020

Digitalisering i ei berekraftig fastlegeordning

Ei modernisering av fastlegeordninga inkluderer bruk av digitale tenester i kommunikasjonen mellom innbyggjar og fastlege. Den digitale transformasjonen utfordr…

Jon-Torgeir Lunke, Nina Brøyn

Utgave 1 2020

Nätvård tycks inte avlasta traditionell primärvård

Skånska patienter som kontaktat nätvårdsföretag hade också fler kontakter med traditionell primärvård, visar en studie. Mer forskning måste genomföras för att k…

Lina Maria Ellegård, Gustav Kjellsson