Digitale helsetjenester

Utgave 1 2020

Digitalisering i ei berekraftig fastlegeordning

Digitale helsetjenester Digitalisering i ei berekraftig fastlegeordning Ei modernisering av fastlegeordninga inkluderer bruk av digitale tenester i kommunikasjo…

Jon-Torgeir Lunke, Nina Brøyn

Utgave 1 2020

Nätvård tycks inte avlasta traditionell primärvård

Digitale helsetjenester Nätvård tycks inte avlasta traditionell primärvård Skånska patienter som kontaktat nätvårdsföretag hade också fler kontakter med traditi…

Lina Maria Ellegård, Gustav Kjellsson