Døden

Utgave 7 2020

Resolusjon om medisinsk overaktivitet i livets sluttfase

Døden Resolusjon om medisinsk overaktivitet i livets sluttfase Legeforeningens faglandsråd vedtok nylig en resolusjon som tar til orde for nyansert og formålstj…

Tom Sundar

Utgave 7 2020

En tid for å leve, en tid for å dø, en tid for å gi slipp

Døden En tid for å leve, en tid for å dø, en tid for å gi slipp Palliasjon handler i stor grad om prosess og relasjoner. I prosessen legger en vekt på hva en ka…

Aart Huurnink

Utgave 7 2020

Diagnose: Død

Døden Diagnose: Død Døden diagnostiseres på ulike måter, avhengig av hvilken kontekst den foregår i. Men under dette ligger, litt ubevisst, en felles, cerebrose…

Morten Horn

Utgave 7 2020

Få fastleger følger pasienter som dør hjemme

Døden Få fastleger følger pasienter som dør hjemme Det er sjelden at fastleger er involvert mot slutten av livet til pasienter som velger å dø hjemme. - Fastleg…

Lisbeth Nilsen

Utgave 7 2020

Antall hjemmebesøk ikke avgjørende

Døden Antall hjemmebesøk ikke avgjørende - Jeg tror bare det å ha vært hjemme hos pasienten er viktig. Antallet besøk er ikke avgjørende for å få til hjemmedød,…

Lisbeth Nilsen

Utgave 7 2020

Døden – venn eller fiende?

Døden Døden - venn eller fiende? Jeg leser daglig dødsannonser i avisa. Kanskje er det en yrkesskade jeg er blitt påført som prest? Illustrasjonsfoto: Colourbox…

Odd J. Eidner

Utgave 7 2020

Dødshjelp i Norge?

Døden Dødshjelp i Norge? Mange nordmenn ønsker at dødshjelp skal innføres i Norge. De fleste forutsetter at leger skal ha rollen som dødshjelpere. Vi leger bør …

Morten Horn

Utgave 7 2020

Om død og liv

Døden Om død og liv - kirkelig perspektiv på død, sorg og begravelse I vår kultur er døden noe man helst ikke snakker om. Samtidig er det viktig for de fleste a…

Kristine Sandmæl

Utgave 7 2020

Om å møte barn som skal dø og foreldre som står i en ensom sorg

Døden Om å møte barn som skal dø og foreldre som står i en ensom sorg Å jobbe med barn som skal dø og deres familier er ingen enkel oppgave. Det krever systemer…

Catharina Dørumsgard