Allmennmedisinske utfordringer

Utgave 6 2017

Toleranseutvikling, seponering og nedtrapping av benzodiazepiner og z-hypnotika

Allmennmedisinske utfordringer Miniserie: Forskrivning av angst- og sovemedisiner. DEL 2 Toleranseutvikling, seponering og nedtrapping av benzodiazepiner og z-h…

Jørgen G. Bramnes, Torgeir Gilje Lid

Utgave 5 2017

God forskrivning av benzodiazepiner i allmennpraksis

Allmennmedisinske utfordringer Miniserie: Forskrivning av angst- og sovemedisiner. DEL 1 God forskrivning av benzodiazepiner i allmennpraksis Forskrivning av be…

Jørgen G. Bramness, Torgeir Gilje Lid

Utgave 4 2017

The Seven Dwarfs of Menopause

Allmennmedisinske utfordringer The Seven Dwarfs of Menopause - klimakterielle plager og behandlingsmuligheter Klimakteriet er perioden før og etter menopause. M…

Kari Hilde Juvkam

Utgave 4 2017

En pasienthistorie

Allmennmedisinske utfordringer En pasienthistorie - plager knyttet til klimakteriet 46 år gammel kvinne, skilt, to barn, ny fast partner. Hun kom til konsultasj…

Utgave 3 2017

Fastlegens rolle overfor familier med alvorlig funksjonshemmede barn

Allmennmedisinske utfordringer Fastlegens rolle overfor familier med alvorlig funksjonshemmede barn Alvorlig funksjonshemmede barn medfører betydelig økt omsorg…

Karsten Kehlet

Utgave 3 2017

Vi har en drøm om Viktorias hverdag

Allmennmedisinske utfordringer Vi har en drøm om Viktorias hverdag Søren og Birgit har tre barn. Marie er åtte år og er en normalt fungerende jente. Viktoria på…

Utgave 2 2017

Små grep, stor forskjell

Allmennmedisinske utfordringer Små grep, stor forskjell I løpet av de siste tiårene har vi fått et stadig større mangfold av mat og drikke. Vi blir daglig møtt …

Henriette Øien

Utgave 1 2017

Fibromyalgi – en forsømt pasientgruppe?

Allmennmedisinske utfordringer Fibromyalgi - en forsømt pasientgruppe? Fibromyalgi er en av de vanligste årsakene til utbredte og langvarige muskelskjelettsmert…

Heidi A. Zangi, Sella Aarrestad Provan, Tove Borgen