Allmennmedisinske utfordringer

Utgave 6 2019

Kusmaens ABC

Allmennmedisinske utfordringer Kusmaens ABC Kusma er en smittsom virusinfeksjon som ofte er kjennetegnet ved parotitt. Kusma ble en sjelden sykdom etter innføri…

Øystein Rolandsen Riise, Dagny Dorenberg, Tone Bruun

Utgave 5 2019

For mye medisin – vidunderlig?

Allmennmedisinske utfordringer For mye medisin - vidunderlig? Den amerikanske filmstjernen Mae West skal ha sagt at «for mye av det gode er vidunderlig». Medisi…

Bjørn Hofmann

Utgave 4 2019

Høyt blodtrykk – diagnostikk og behandling

Allmennmedisinske utfordringer Høyt blodtrykk - diagnostikk og behandling Nøkterne norske retningslinjer i spennet mellom overbehandling og underbehandling Blod…

Bjørn Gjelsvik

Utgave 3 2019

Matallergi hos barn; hvordan håndtere denne økende pasientgruppen?

Allmennmedisinske utfordringer Matallergi hos barn; hvordan håndtere denne økende pasientgruppen? Matallergi defineres som en overfølsomhetsreaksjon mot et mata…

Geir Håland, Vibeke Østberg Landaas

Utgave 2 2019

Fastlegens erfaringer som portvakt

Allmennmedisinske utfordringer Ny avhandling fra allmennmedisinsk fagmiljø: Fastlegens erfaringer som portvakt En fersk doktoravhandling om allmennlegers erfari…

Stein Nilsen

Utgave 1 2019

Kjønnsinkongruens

Allmennmedisinske utfordringer Kjønnsinkongruens Flere fastleger vil i årene som kommer møte pasienter med kjønnsinkongruens. Fenomenet er økende i befolkningen…

Thomas Mørk Tønseth

Utgave 7 2018

Å hjelpe ungdom med rusproblemer

Allmennmedisinske utfordringer Å hjelpe ungdom med rusproblemer Illustrasjonsfoto: Colourbox Ove Heradstveit Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi, for…

Ove Heradstveit

Utgave 6 2018

Kronisk fatigue

Allmennmedisinske utfordringer Kronisk fatigue - ei utfordring i klinisk praksis Alle legar i klinisk praksis møter pasientar som fortel at dei er svært trøytte…

Roald Omdal , Geir Sverre Braut 

Utgave 5 2018

Tvangsekteskap i et helseperspektiv

Allmennmedisinske utfordringer Helseskadelige skikker (del 2): Tvangsekteskap i et helseperspektiv Nasjonale initiativ for å forhindre tvangsekteskap peker på h…

Arild Aambø

Utgave 3 2018

Endringer i forekomst og overlevelse av kreft

Allmennmedisinske utfordringer Endringer i forekomst og overlevelse av kreft Forekomsten av kreft øker med alderen og den demografiske sammensetningen av befolk…

Giske Ursin, Inger Kristin Larsen

Utgave 1 2018

Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika hos LAR-pasienter

Allmennmedisinske utfordringer Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika hos LAR-pasienter Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med bruk av metadon eller bupre…

Jørgen G. Bramness, Torgeir Gilje Lid

Utgave 7 2017

Kjøreregler: Vanedannende legemidler og bilkjøring

Allmennmedisinske utfordringer Miniserie: Forskrivning av angst- og sovemedisiner. DEL 3 Kjøreregler: Vanedannende legemidler og bilkjøring Evnen til å kjøre bi…

Jørgen G. Bramness, Torgeir Gilje Lid