Allmennmedisinske utfordringer

Utgave 5 2020

Korsryggsmerter– tid for å endre praksis

Internasjonale forskere slår alarm. 29 av verdens ledende ryggforskere er kritiske til helsevesenets håndtering av pasienter med korsryggsmerter. Illustrasjonsf…

Rikke Munk, Kjersti Storheim, John-Anker Zwart, Jan Hartvigsen, Trygve Skonnord,, Ørjan Nesse Vigdal, Margreth Grotle

Utgave 1 2020

Kikhoste – hvorfor har vi sykdom når vaksinasjonsdekningen er høy?

Kikhoste er en svært smittsom luftveisinfeksjon, og den er spesielt alvorlig for barn under ettårsalder. I typiske tilfeller utvikles karakteristiske hosteanfal…

Margrethe Greve-Isdahl, Didrik Frimann Vestrheim 

Utgave 7 2019

Osteoporose

Skjelettet vårt ser tilnærmet likt ut fra slutten av tenårene og fremover, men det foregår en kontinuerlig og livslang utskiftning av beinvevet. Hvis nedbryting…

Jesper Dahl 

Utgave 6 2019

Kusmaens ABC

Kusma er en smittsom virusinfeksjon som ofte er kjennetegnet ved parotitt. Kusma ble en sjelden sykdom etter innføring av kusmavaksine i barnevaksinasjonsprogra…

Øystein Rolandsen Riise, Dagny Dorenberg, Tone Bruun

Utgave 5 2019

For mye medisin – vidunderlig?

Den amerikanske filmstjernen Mae West skal ha sagt at «for mye av det gode er vidunderlig». Medisinen er uomtvistelig et gode - ikke minst i dagens høyteknologi…

Bjørn Hofmann

Utgave 4 2019

Høyt blodtrykk – diagnostikk og behandling

Nøkterne norske retningslinjer i spennet mellom overbehandling og underbehandling Blodtrykk er et dynamisk fysiologisk mål. Det er vel kjent at mange faktorer p…

Bjørn Gjelsvik

Utgave 3 2019

Matallergi hos barn; hvordan håndtere denne økende pasientgruppen?

Matallergi defineres som en overfølsomhetsreaksjon mot et matallergen som er initiert av en immunologisk mekanisme. IgE-medierte reaksjoner er de vanligste, men…

Geir Håland, Vibeke Østberg Landaas

Utgave 2 2019

Fastlegens erfaringer som portvakt

Ny avhandling fra allmennmedisinsk fagmiljø: En fersk doktoravhandling om allmennlegers erfaringer som portvakt viser at legene i denne rollen tar hensyn til fl…

Stein Nilsen

Utgave 1 2019

Kjønnsinkongruens

Flere fastleger vil i årene som kommer møte pasienter med kjønnsinkongruens. Fenomenet er økende i befolkningen både nasjonalt og internasjonalt (1) og er stadi…

Thomas Mørk Tønseth

Utgave 7 2018

Å hjelpe ungdom med rusproblemer

Illustrasjonsfoto: Colourbox Ove Heradstveit Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi, forsker ved NORCE Norwegian Research Centre (RKBU Vest) ovhe@norcer…

Ove Heradstveit

Utgave 6 2018

Kronisk fatigue

- ei utfordring i klinisk praksis Alle legar i klinisk praksis møter pasientar som fortel at dei er svært trøytte og utmatta. Dei seinare tiåra har denne kombin…

Roald Omdal , Geir Sverre Braut 

Utgave 5 2018

Tvangsekteskap i et helseperspektiv

Helseskadelige skikker (del 2): Nasjonale initiativ for å forhindre tvangsekteskap peker på helsearbeidere i primærhelsetjenesten som viktige aktører i håndteri…

Arild Aambø