Allmennmedisinske utfordringer

Utgave 5 2023

Menn og selvmord

Allmennmedisinske utfordringer Menn og selvmord Menn har høyere selvmordsrater enn kvinner. Dette gjelder i hele den vestlige verden og både i kliniske utvalg o…

Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre

Utgave 2 2023

Trenger vi behandle blærekatarr med antibiotika?

Allmennmedisinske utfordringer Trenger vi behandle blærekatarr med antibiotika? Blærekatarr kan være vondt og plagsomt, og antibiotikaresistens som trussel føle…

Snorre B. Sæveraas, Tobias Dahlgren, Sigurd Høye

Utgave 1 2023

Nevrogen hoste – en kasuistikk om vellykket behandling med gabapentin

Allmennmedisinske utfordringer Nevrogen hoste - en kasuistikk om vellykket behandling med gabapentin Kronisk hoste er vanlig, plagsomt og ofte behandlingsresist…

Kirsti Malterud , Rolf Reitan 

Utgave 7 2022

Menondialogen – kommunikasjonsknep fra oldtiden

Allmennmedisinske utfordringer Menondialogen - kommunikasjonsknep fra oldtiden En gruppe menn står på bytorget i Athen og snakker sammen. En av dem, en eldre ma…

Njål Flem Mæland

Utgave 5 2021

Helgelandslegen – et rekrutteringsprosjekt

Allmennmedisinske utfordringer Helgelandslegen - et rekrutteringsprosjekt På Helgeland har kommuneoverlegene tatt initiativ til et samarbeid mellom kommunene og…

Britt Blaunfeldt-Petersen, Anette Fosse

Utgave 4 2021

– En av tre eldre hadde ikke brystsmerter

Allmennmedisinske utfordringer Hjerteinfarkt: - En av tre eldre hadde ikke brystsmerter - Vi må ha en bred tilnærming til akutt syke eldre, der sykdom gjerne vi…

Lisbeth Nilsen

Utgave 3 2021

Fallforebygging for eldre – erfaringer fra et pilotprosjekt i Bømlo kommune

Allmennmedisinske utfordringer Fallforebygging for eldre - erfaringer fra et pilotprosjekt i Bømlo kommune Bømlo kommune er en øykommune lokalisert vest i havet…

Kjersti Follesø, Christine H. Rolfsnes, Mona Thorbjørnsen, Kathrine T. Nygård, Bård Erik Bogen, Monica Hermann, Gunnar T. Bondevik

Utgave 2 2021

‘Jeg vil testes for alt, doktor!’

Allmennmedisinske utfordringer ‘Jeg vil testes for alt, doktor!’ Dette er nok en ‘bestilling’ som mange leger får, kanskje særlig når det gjelder seksuelt overf…

Silje Bruland Lavoll, Åse Haugstvedt

Utgave 1 2021

Helsepersonells vurderinger

Allmennmedisinske utfordringer Irregulære migranters rett og tilgang til behandling i distriktpsykiatriske sentre: Helsepersonells vurderinger John Fredrik Askj…

John Fredrik Askjer, Per Kristian Hilden, Anne Kveim Lie

Utgave 7 2020

Legerollen – ressurs og risiko

Allmennmedisinske utfordringer Legerollen - ressurs og risiko Ingunn Amble Leder av Villa Sana - seksjon arbeidshelse Modum Bad, ph.d ingunn.amble@modum-bad.no …

Ingunn Amble, Karin Isaksson Rø

Utgave 6 2020

Tolkens ti råd til helsepersonell

Allmennmedisinske utfordringer Tolkens ti råd til helsepersonell Esperanza Diaz Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), Universitetet…

Esperanza Diaz, Wegdan Hasha, Parnian Bamanian

Utgave 5 2020

Korsryggsmerter– tid for å endre praksis

Allmennmedisinske utfordringer Korsryggsmerter- tid for å endre praksis Internasjonale forskere slår alarm. 29 av verdens ledende ryggforskere er kritiske til h…

Rikke Munk, Kjersti Storheim, John-Anker Zwart, Jan Hartvigsen, Trygve Skonnord,, Ørjan Nesse Vigdal, Margreth Grotle