Fastlegens rolle når livet går mot slutten

Anne Fasting disputerte 8. desember 2023 med avhandlingen «General practitioners’ role in palliative care: map versus terrain».

Anne Fasting

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Det medisinske fakultet, NTNU