Helseatferd over tid

Få endret livsstil

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske forskere har sett på kroppsmasseindeks (KMI), røyking, fysisk aktivitet og alkoholbruk og sammenhengen med utdanningsnivå over perioden 2008 til 2016 hos voksne over 30 år. De fleste av deltagerne i Tromsøundersøkelsene hadde ikke endret helseatferd i disse årene, og mange havnet i samme KMI-kategori ved oppfølgingstidspunktet. Det å opprettholde en sunn livsstil, eller å endre helseatferd i gunstig retning, var forbundet med høyere utdanning. Et unntak for sammenhengen mellom helse og utdanning, var høyt alkoholkonsum, som var forbundet med høyere utdanning. Resultatene fra analysen er i tråd med annen forskning fra utlandet.